Akdeniz Üniversitesi

ilker-uz

 Doç. Dr. İlker UZ

Uzmanlık Alanı: Toprak Biyolojisi, Moleküler Mikrobiyal Ekoloji, Mikrobiyal Çeşitlilik

Öğrenim Aşamaları
Üniv. Lisans: 1989-1993, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANKARA
Yüksek Lisans: 1997-1998, University of Florida, Soil and Water Sci. Dept., A.B.D.
Doktora: 1999-2005, University of Florida, Soil and Water Sci. Dept., A.B.D.

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070 ANTALYA
Telefon: 0 242 310 6549 Fax: 0 242 227 45 64 E-posta: ilkeruz@akdeniz.edu.tr

Güncel özgeçmiş sayfası


Akademik Deneyim

Görev Dönemi

Ünvan

Bölüm

Üniversite

1993-1995

Arş. Gör.

Fen Bilim. Enstitü., Toprak ABD

Akdeniz Üniversitesi

2000-2001

Proje Asist.

Landfill Project

University of Florida

2002-2005

Arş.Gör.

Soil and Water Sci. Dept.

University of Florida

2005-2007

Arş.Gör.Dr.

Artova MYO

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2007-2018

Yrd.Doç.Dr.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Akdeniz Üniversitesi

2018-

Doç.Dr.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Akdeniz Üniversitesi

 

Aldığı Burslar

Bursun Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Öğrenim Bursu

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi

1991-1992

Yurtdışı Y.L. ve Doktora Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı

1995-2002


Üyelikler

American Society for Microbiology
Türkiye Toprak Bilimi Derneği

Yayınlar

SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1- Lindner, A.S., A. Pacheco, H.C. Aldrich, A.C. Staniec, I. Uz, D.J. Hodson. 2007. Methylocystis hirsuta sp. now., a novel methanotroph isolated from a groundwater aquifer. Int. J. Syst Evol. Microbiol. 57:1891-1900.

2- Uz, I., A. Chauhan, A.V. Ogram. 2007. Cellulolytic, fermentative, and methanogenic guilds in benthic periphyton mats from the Florida Everglades. FEMS Microbiol. Ecol. 61:337-347.

3- Sonmez, S., M. Kaplan, N.K. Sonmez, H. Kaya, I. Uz. 2007. Effect of both soil copper applications and foliar copper application frequencies on macronutrients contents of tomato plants. Asian J. Chem. 19(7): 5372-5384.

4- Sonmez, S., M. Kaplan, N.K. Sonmez, H. Kaya, I. Uz. 2007. Effect of soil copper and foliar copper applications on micronutrient contents of tomato plants. Asian J. Chem. 19(5): 3929-3940.

5- Uz, I., A.V. Ogram. 2006. Cellulolytic and fermentative guilds in eutrophic soils of the Florida Everglades. FEMS Microbiol. Ecol. 57:  396-408.

6- Sonmez, S., M. Kaplan, N.K. Sonmez, H. Kaya, I. Uz. 2006. High level copper application to soil and leaves reduce the growth and yield of tomato plants. Sci. Agric. 63(3): 213-218.

7- Uz, I., M.E. Rasche, T. Townsend, A.V. Ogram, A.S. Lindner. 2003. Characterization of methanogenic and methanotrophic assemblages in landfill samples. Proc. R. Soc. Lond. B (Suppl.), Biology Letters, 270: S202-S205.

8- Uz, I., Y.P. Duan, A.V. Ogram, 2000. Characterization of the naphthalene-degrading bacterium, Rhodococcus opacus M213. FEMS Microbiology Letters, 185: 231-238.


SCI Dışında Uluslararası Diğer İndekslerce Taranan Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1- Sönmez, S., İ. Uz, M. Kaplan, T. Aksoy, 1999. Kumluca ve Kale yörelerindeki seralarda yetiştirilen biberlerin beslenme durumlarının belirlenmesi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (Ek sayı: 2): 365-373.

2- Uz, İ., S. Sönmez, M. Kaplan. 1997. Kumluca ve Kale Yörelerinde serada yetiştirilen patlıcan bitkisinin beslenme durumunun belirlenmesi. Bahçe, 27 (1-2): 63-72


Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1- Uz, I. 2010. Molecular ecology of nitrifying and denitrifying microbial communities. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010, Samsun/Turkey.

2- Ersahin, S., A. Kurunc, N.K. Sonmez, B. Yetgin Uz, H. Kaman, I. Uz, Y. Emekli, G. Bacalan. 2010. Spatial variation of some pyhsical and chemical properties of soils in Serik plain. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010, Samsun/Turkey.

3- Kurunc, A., S. Ersahin, B. Yetgin Uz, N.K. Sonmez, I. Uz, H. Kaman, G.E. Bacalan, Y. Emekli. 2010. Identification of nitrate leaching hot spots in a large area with contrasting crop and soil texture. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010, Samsun/Turkey.

4- Uz, I., A.V. Ogram. 2006. Application of molecular techniques in soil microbial ecology. 18th International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology. May 22-26, 2006, Şanlıurfa/Turkey. Procedings volume 2: 601-607.

5- Kaplan, M., S. Sonmez, S. Tokmak, I. Uz. 2000. Salinization problem in Antalya region greenhouse soils and recommendations. International Symposium on Techniques to Control Salinization for Horticultural Productivity. November 21-24, 2000, Antalya/Turkey. Acta Horticulturae, 573: 401-406.


Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1- Kurunç, A., N.K. Sönmez, S. Erşahin, B.Y. Uz, H. Kaman, İ. Uz, N.Y. Emekli, G.E. Bacalan. 2010. Antalya Köprüçay sulamasının taban suyuna etkisinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 26-29 Mayıs 2010, Kahramanmaraş.


Diğer yayınlar

1- Uz, I., A. Chauhan, A.V. Ogram, K.R. Reddy. 2005. Composition and activities of cellulolytic, fermentative, and syntrophic bacteria in floc layer from oligotrophic Everglades soils. 105. General Meeting of American Society for Microbiology. June 2005, Atlanta/GA/USA.

2- Uz, I., A.V. Ogram, K.R. Reddy. 2004. Effect of eutrophication on composition of Clostridium assemblages in the Florida Everglades. 104. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2004, New Orleans/LA/USA.

3- Uz, I., A.V. Ogram, K.R. Reddy. 2003. Composition and activities of cellulolytic and fermentative bacteria in impacted and nonimpacted wetland soils. 103. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2003, Washington, DC/USA.

4- Chauhan, A., I. Uz, A.V. Ogram. 2003. Novel metabolites identified in the biochemical pathway of naphthalene degradation by Rhodococcus opacus M213. 103. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2003, Washington, DC/USA.

5- Ogram, A.V., A. Chauhan, H. Castro, I. Uz, K.R. Reddy. 2003. Microbial trophic levels within the carbon cycle in oligotrophic and nutrient impacted regions of water conservation area 2-A. Joint Conference on the Science and Restoration of the Greater Everglades and Florida Bay Ecosystem. April 13-18, 2003, Palm Harbor, Florida/USA, p:407-408.

6- Strate, J., R. Harris, I. Uz, A. Ogram, M. Rasche, A. Lindner. 2002. Characterization and activity comparison of methanotrophic-heterotrophic mixed cultures derived from landfill environments. 102. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2002, Salt Lake City/Utah/USA.

7- Uz, I., A.S. Lindner, M. Rasche, A. Ogram. 2001. Microbial characterization of landfill cover soils of different ages. 101. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2001, Orlando/Florida/USA.

8- Hodson, D., I. Uz, V. Ramakrishnan, A. Ogram, A. Lindner. 2001. Characterization of the methanotrophic strain CSC-1 isolated from groundwater mixed culture MM1. 101. General Meeting of American Society for Microbiology. May 2001, Orlando/Florida/USA.

Sayfa Özeti: Doç.Dr. İlker UZ

Sayfa Açıklaması: ilker uz özgeçmiş

Anahtar Kelimeler: