Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Bölümümüz, son yıllarda olduğu gibi, 2014-ÖSYS yerleştirme puanlarına göre tüm Türkiye’deki Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümleri arasında tavan puanda ikinci sırada, taban puanda ise üçüncü sırada yer almıştır.  Bölümümüzü kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1983 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapılan bölümde; bitki besleme, gübreler ve gübreleme, toprak verimliliği, organik tarım, topraksız kültürde gübreleme, toprak kimyası, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, toprak fiziği, toprak - su koruma ve toprak biyolojisi dallarında çalışmalar yürütülmektedir. Bunlarla ilgili olarak, çeşitli kültür bitkilerinin beslenme durumlarının belirlenmesi, bitki ve toprak analizleriyle besin elementi noksanlıklarının tespiti ve gübreleme, çevre kirliliği ve tarım alanlarının korunması, Batı Akdeniz Bölgesindeki farklı toprak gruplarının saptanıp haritalanması, uydu verileri ile toprakların sınıflandırılması ve ürün tahminlerinin yapılması konularında araştırmalar gerçekleştirilmektedir. Bölümde toprak ve bitki analiz laboratuarları ile kartoğrafya, uzaktan algılama ve uydu verilerini değerlendirme laboratuarları modern araç ve gereçlerle donatılmış olarak hizmet vermektedir.

Sayfa Özeti: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü.

Anahtar Kelimeler:

  • tprak btki beslem