Akdeniz Üniversitesi

Mustafa Kaplan

Prof. Dr. Mustafa KAPLAN


Uzmanlık Alanı:
Bitki Besleme ve Gübreleme, Topraksız Kültür, Organik Tarım

Öğrenim Aşamaları

İlkokul: 1967-1972, Sinanpaşa İlkokulu, Kargı, ÇORUM
Ortaokul: 1972-1975, Kargı Ortaokulu, Kargı, ÇORUM
Lise: 1975-1978, Yatılı Çorum Öğretmen Lisesi, ÇORUM
Üniv. Lisans:
1978-1982, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANKARA

Yüksek Lisans: 1982-1984, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANKARA
Doktora: 1984-1988, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANKARA

Adres:
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070 ANTALYA

Telefon: 0 242 310 2462 Fax: 0 242 227 45 64 E-posta: mkaplan@akdeniz.edu.tr

Güncel özgeçmiş sayfası


Akademik Ünvanlar

Ünvan

Alan

Üniversite

Yıl

Yard. Doçent

Bitki Besleme

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1992-1993

Doçent

Bitki Besleme

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1993-1999

Profesör

Bitki Besleme

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1999-.....


Aldığı Burslar

Tarih

Kuruluş

1975-1978

Devlet Parasız-Yatılı Öğretmen Lisesi Bursu

1982-1988

TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Y.Lisans-Doktora

1989-1990

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Hollanda Hükümeti Bursu)

 
Ödüller

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

YILI

Prof. Dr. Orhan DÜZGÜNEŞ Bilim Teşvik Ödülü-2002

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

2002

Akdeniz Üniversitesi “Çevre Hizmet Bilim Ödülü-2004”

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Arş. ve Uygulama Merkezi

2005

 
İdari Görevler

1994-1997      Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi DekanYardımcılığı.
1997-2002      Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bölüm Başkan Yardımcılığı.
1997-2001      Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Kurulu Üyeliği.
1997-2000      Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği.
2000-2003      Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü.
2008-2012      Akdeniz Üniversitesi Rektör Danışmanlığı.
2010-2012      Akdeniz Üniversitesi İş Dünyası ile İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
2011-2015      Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Alt Komisyon Üyeliği.
2002-2016      Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölüm Başkanlığı.
2012-....         Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği.


Sektör ile İlişkiler (Danışmanlıklar)

1. Bircan Tarım Tur. Tic. İth. İhc. Ve San. Ltd. Şti. Antalya (2001-2008, 2010-2014)
2. Dizayn Grup Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Ltd. Şti. (2008)
3. Laben Laboratuvar Endüstrisi Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Antalya (Halen devam ediyor)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Toprak İlmi Derneği
Ziraat Mühendisleri Odası
Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA TEZLERİ

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Kumluca ve Finike Yörelerindeki Seraların Su ve Toprak Tuzluluğunun Değişimlerinin Araştırılması
 2. Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıkları ve Elementel Kükürdün Hafif Alkali Reaksiyonlu Tarım Topraklarında Kullanılma Olanakları.
 3. Değişik Düzeylerdeki Su Tuzluluğu ve Gübrelemelerin Tek Ürün Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişmesi ve Verim Üzerine Etkileri.
 4. Su ve Toprak Tuzluluğunun Demre Yöresi Domates Seralarında Yetiştirme Dönemi Boyunca Değişimi.
 5. Depolanan ve Depolanmayan Karanfil Çeşitlerinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fide Morfolojisi ve Besin İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.
 6. Keçiborlu kükürt fabrikası flotasyon atıklarının kireçli toprak ve ahır gübresi kullanarak fitoremediasyon tekniği ile ıslah edilmesi
 7. Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıklarının Mevcut Durumu ve Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi.
 8. Antalya Merkez İlçe Örtü Altı Güzlük Domates (Solanum lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Asit Uygulamalarının Toprak Ph'sı Üzerine Etkileri ile Bitki Beslenme Durumlarının Araştırılması.
 9. Farklı Çiftçi Koşullarında Yetiştirilen Güzlük Domates (Solanum lycopersicum) Çeşitlerinin Verim, Kalite ve Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması.

Doktora Tezleri

 1. Humik Asit Uygulamalarının Çilek Bitkisinin Verim ve Besin Maddesi Kapsamı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
 2. Elmalı-Korkuteli Yöresi Elma Bahçelerinin Demir Durumunun Araştırılması ve Demir Klorozunun Belirlenmesinde Çeşitli Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması.
 3. Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kükürt Beslenmesi İle Domates ve Fasülye Bitkileri Üzerine Kükürt ve Organik Gübrelemenin Etkilerinin İncelenmesi.
 4. Antalya Karanfil Seralarında Bor Beslenmesi Durumunun ve Bor Beslenmesindeki Bazı Önemli Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi.
 5. Atık Mantar Kompostu ve Karanfil Atıklarının Kompostlanması ve Karanfil Yetiştiriciliğinde Kullanılma Olanakları.
 6. Doğadan Toplanan ve Farklı Gübre Uygulamaları ile Yetiştiriciliği Yapılan İzmir Kekiği (Origanumonites L.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenleri, Bitki Besin Maddeleri ve Nitrat İçeriklerinin Değerlendirilmesi.


YAYINLAR

Uluslararası SCI Kapsamında Taranan Dergilerde Basılmış Yayınlar

1. Kaplan, M. and Orman, Ş. 1998. Effect of Elemental Sulphur and Sulphur Containing Waste in a Calcareous Soil in Turkey. Journal of Plant Nutrition, 21 (8), 1655 – 1665.

2. Kaplan, M. 1999. Accumulation of Copper in Soils and Leaves of Tomato Plants in Greenhouses in Turkey. Journal of Plant Nutrition, 22(2), 237-244.

3. Pilanalı, N. and Kaplan , M. 2003. Investigation of Effects on Nutrient Uptake of Humic Acid Applications of Different Forms to Strawberry Plant. Journal of Plant Nutrition, 26 (4), 835-843.

4. Sönmez, S. and Kaplan, M. 2004. Comparison of Various Analysis Methods For Determination of Iron Chlorosis in Apple Trees. Journal of Plant Nutrition, 27(11), 2007-2018.

5. Kaplan, M., Orman, Ş., Kadar, I. and Koncz, J., 2005. Heavy Metal Accumulation in Calcareous Soil and Sorghum Plants After Addition of Sulphur-Containing Waste as a Soil Amendment in Turkey. Agriculture, Ecosystems and Environment, 111, 41-46.

6. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K., Kaya, H., Uz, İ. 2006. High Level of Copper Application to Soil and Leaves Reduce the Growth and Yield of Tomato Plants. Scientia Agricola, v.63, n.3, p. 213-218.

7. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K., Kaya, H., Uz, İ. 2007. Effect of Soil Copper and Foliar Copper Applications on Micronutrient Contents of Tomato Plants. Asian Journal of Chemistry, 19 (5): 3929-3940.

8. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K., Kaya, H., Uz, İ.2007. Effect of Soil Copper and Foliar Copper Applications on Macronutrient Contents of Tomato Plants. Asian Journal of Chemistry, 19 (6) p: 3929-3940

9. Sönmez, İ., Kaplan, M., Sönmez, S. 2007. An Investigation of Seasonal Changes in Nitrate Contents of Soils and Irrigation Waters in Greenhouses Located in Antalya- Demre Region. Asian Journal of Chemistry, Vol. 19, No. 7, p:5639-5646.

10. Orman, Ş. and Kaplan, M. 2007. Effects of Calcareous  Soil and Farmyard Manure on Revegetation of Sulphur Mine Tailings. Fresenius Environmental Bulletin, v.16, n.10, p.1295-1299.

11. Kaplan, M., Sönmez, S., Polat, E. and Demir, H. 2008. Effects of Organic and Mineral Fertilizers on Yield and Nutritional Status of Lettuce. Asian Journal of Chemistry, 20, 1915-1926.

12. Külcü, R., Sönmez, İ., Yaldız, O. and Kaplan, M. 2008. Composting of Spent Mushroom Compost, Carnation Waste, Chicken and Cattle Manures. Bioresource Technology, 99, 8259-8264.

13. Sönmez, S., Çıtak, S., Sönmez, İ. and Kaplan, M. 2008. Evaluation of Mineral Contents of Greenhouse Plant Wastes in Antalya Region. Asian Journal of Chemistry, Vol.20, No.6, p: 4739-4748.

14. Orman, Ş. and Kaplan, M. 2009. Determination of Sulphur Contents in Tomato Grown in Greenhouses in West Mediterranean Region, Turkey. . Asian Journal of Chemistry, Vol.21, No.1, p: 484-498.

15. Kocabas I, Kaplan M. 2009. Effect Of Various Fertilizer Applications On Nutritional Content And Length Of Stem And Node Of A Carnation (Dianthus Caryophyllus L) Seedlings. Pakistan Journal Of Botany. Vol. 41, Issue: 6, p:3117-3124.

16. Kocabas I, Kaplan M. And Kurkcuoglu M. 2010 Effects of Different Organic Manure Applications on the Essential Oil Components of Turkish Sage (Salvia fruticosa Mill.). Asian Journal Of Chemistry, 22 (2), p: 1599-1605.

17. Sonmez I, Kaplan M, Demir H. 2010. Effects of zeolite on seedling quality and nutrient contents of tomato plant (Solanum lycopersicon cv. Malike F1) grown in different mixtures of growing media. Journal of Food Agriculture & Environment.Vol.8, Issue: 2, part:2, p: 1162-1165.

18. Kaplan, M., Sonmez, S., Sonmez, N.K. and Kaya, H. 2010. Influence of copper and sulphur applications on the growth and nutrient contents of tomato plants. Journal of Food Agriculture & Environment.Vol.8 (3&4), p: 728-732.

19. Sonmez, I., and Kaplan, M. 2011. The effects of some agricultural wastes composts on carnation cultivation. African Journal of Agricultural Research. Vol. 6 (16), p: 3936-3942.

20. Kalkan, H., Kaplan, M. and Orman, S. 2014. Revegetation of abandoned sulphur flotation waste in Keciborlu, Isparta/Turkey: Heavy metal concentrations of growing media and agropyron elongation grass. Notulae Botanicae Hortiagrobotonici Cluj-Napoca. Vol 42 (2), p: 340-346.

 

Uluslararası Dergilerde Basılmış Yayınlar

1. Orman, S. and Kaplan, M. 2011. Effects of Sulphur and Farmyard Manure on pH and Salinity of Calcareous Sandy Loam Soil and Some Nutrient Elements in Tomato Plant. Journal of Agricultural Science and Technology, Vol. 5, No.1 (Serial No.32), ISSN 1939-1250.


Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş ve Basılmış Bildiriler

1. Kaplan, M. ve Akay, S. 1995. Salinity of Irrigation Water of Greenhouses and Its Effects on the Soil Salinity in Kumluca and Finike Regions. IXth International Symposium of Scientific Centre of Fertilizers, 25-30 September 1995, Kuşadası, p:379-384.

2. Kaplan, M., Kadiroğlu, A.,Durceylan, M.E. and Şener, H.R. 1998. Effects of Different Levels of Water Salinity and Fertilization on Tomato Plant Grown in the Greenhouse. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, December, 3-5, 1997, Antalya, Acta Horticulturae, 491, 277-281.

3. Kaplan, M., Sönmez, S. Çaycı, G. and Baran, A. 1998. The Evaluation of Saline Soil Reclamation Processes Used in the Greenhouses of the Kumluca - Finike Regions. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, December, 3-5, 1997, Antalya, Acta Horticulturae, 491, 283-288.

4. Kaplan, M., Sönmez, S., Uz, İ., Tokmak, S. 2000. Salinization Problem in Antalya Region Greenhouse Soils and Recommendations. International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity. November 7-10, 2000, Antalya Acta Horticulture, 573, 401-407.

5. Kaplan, M., Sönmez, S., and Alagöz, Z. 2001. Agricultural Activity Induced Environmental Pollution in the Antalya Region and Solutions. Treatment 2000 Symposium and Exhibition, May, 17-20, İstanbul.

6. Kaplan, M., Sönmez, S., Uz, İ., Tokmak, S. 2002. Salinization Problem in Antalya Region Greenhouse Soils and Recommendations. International Symposium on Techniques to Control Salination for Horticultural Productivity. November 7-10, 2000, Antalya, Acta Horticulture, 573, 401-407.

7. Orman, Ş., Kaplan, M., Sönmez, S. and Bozkurt, H.A. 2004. Effect of Elemental Sulphur on Microelement Nutrition of Cucumber Grown in a Calcereous Soil. International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development. June, 7-10, 42-48, Erzurum.

8. Orman, Ş. and Kaplan, M. 2005. Some Investigations on Sulphur Mine Tailings ın Keçiborlu Isparta/Turkey. X. European Ecological Congress, November 08-13, Kuşadası-İzmir, Turkey, 249-254.

9. Sönmez, S., Kaplan, M., Polat, E., Demir, H., Öktüren, F. 2006. Effects of Different Organic Fertilizer Applications and Mineral Fertilization on nitrate Content of Lettuce. Int. Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth Managing Soil and Technology. May 22-26, 2006. Şanlıurfa- Turkey, 928-931.

10. Demir, H., Polat, E., Yılmaz, E., Sönmez, İ, Alagöz, A., Kaplan, M., 2006. The Effects of Different Media on Seedling Quality of Pepper, Advances In Soil & Soilless Cultivation Under Protected Environment, International Symposium On Protected Culture In Mild-Winter Climate, February 19-24, Agadir, Morocco.

11. Kaplan, M., Kocabaş, I., Sönmez, İ. ve Kalkan, H. 2007. The Effects of Different Organic Manure Applications on the Dry Weight and the Essential Oil Quantity of Sage (Salvia fruticosa Mill.). I. International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs (in press).

12. Kocabaş, I., Çıtak, S., Kaplan, M., Sönmez, S. 2009. The Effect of Foliar Fertilization with Fe-EDTA on Stem Diameter, Fresh and Dry Weight of Carnations (Dianthus Caryophyllus L.) Grown from Stored and Un-Stored Cutting. 10th Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, (in pres).

13. Çıtak, S.,Kocabaş, I., Sönmez, S., Kaplan, M. 2009. The Effect of Fe-EDTA Application on the Fresh and Dry Weight and Fe Content of Carnation Leaf (Dianthus Caryophyllus L.). 10th Controlled and Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, (in pres).

14. Sönmez, İ., Demir, H. ve Kaplan, M. 2010. Organik Mantar  Yetiştiriciliğinde Kompost. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, 3-7 February, Famagusta-Cyprus, (in press).

15. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K., Kaya, H. 2010. Effects of increasing level of copper and sulphur applications on soil pH and nutrient contents of soil. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 1104-1110.

16. Orman, Ş., Sönmez, S., Sönmez, İ., Çıtak, S., Kaplan, M. 2010. Monitoring of nitrate concentration of well waters in Kumluca district of Antalya in Turkey. In: Proceedings of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. May 26-28, 2010. Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 1118-1123.

17. Sönmez, İ., Demir, H. ve Kaplan, M. 2010. Organik mantar yetiştiriciliğinde kompost (Compost in organic mushroom growing). International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010. Famagusta, Cyprus Island.

18. Orman, Ş., Sönmez, S. ve Kaplan, M. Evaluation of potassium status of greenhouses in West-Mediterranean region of Turkey. Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region. Proceeding of the International Symposium of Potash Institute. 22-25 November 2010. Ege University. pp. 243-253. İzmir, Turkey.

19. Sonmez, N.K., Uz, B.Y., Sonmez, S., Orman, S., Citak, S., Kocabas, I., Kalkan, H., Uras, D.S., Ok, H., Ozsayin, S., Yılmaz, E. and Kaplan, M. 2012. Spatial Variation of Zn Content of Citrus Orchards in Kumluca and Finike Regions. 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. V. III, page: 266-271. May 15-17 2012, Çeşme/İZMİR.

20. Sonmez, I., Kaplan, M. and Yılmaz, E. 2012. Effects of different compost applications on the bulk density and aggregate formation of soil. 8th International Soil Science Congress on Land Degradation and Challenges in Sustainable Soil Management. V. III, page: 582-587. May 15-17 2012, Çeşme/İZMİR.

 

Ulusal Dergilerde Basılmış Yayınlar

1. Kaplan, M., ve Aktaş, M. 1986. Farklı Oranda Suda Çözünür Fosfor İçeren Bazı Gübrelerin Alkali Reaksiyonlu Bir Toprakta Yetiştirilen Domates Bitkisinin Gelişmesi Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı, 36:116-126.

2. Aktaş, M., ve Kaplan, M. 1986. Türkiye Ticaret Gübreleri Tüketiminde Gelişmeler ve Tüketimde Fiyat Faktörünün Etkisi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, Sayı: 185, Temmuz-1986.

3. Katkat, V., Çelik, N., Yürür, N. ve Kaplan, M. 1987. Bursa Ovası Ekolojik Koşullarında Libelüla Buğday Çeşidinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1984, 3: 55-62.

4. Kaplan, M., ve Aktaş, M. 1987. Tarımsal Üretimde Yeni Bir Teknik: Topraksız Kültür. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 19, S: 20-24.

5. Kaplan, M., ve Aktaş, M. 1987. Ülkemiz Kompoze Gübre Tüketimindeki Gelişmeler, Sebep ve Sonuçları. T.C. Ziraat Bankası Dergisi, Sayı 42, S: 8-10.

6. Özgümüş, A., Katkat, V. ve Kaplan, M. 1989. Üre ile Yapraktan Gübrelemenin Buğday Bitkisinde Verim ve Tanelerin Azot İçeriği Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1987, 6: 109-115.

7. Kaplan, M., Özgümüş, A. ve Katkat, V. 1989. Türkiye’de Gübreleme Alanındaki Gelişmeler, Sebep ve Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1987, 6: 29-37.

8. Katkat, V., Özgümüş, A. ve Kaplan, M. 1989. Buğday Bitkisinde Yaprak Gübrelemesinin Ürün Miktarı ve Azot Kapsamı Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1987, 6: 21-27.

9. Katkat, V. ve Kaplan, M. 1990. Gübre Tüketiminde Bazı Eğilimler, Fiyat Faktörünün Etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1990, 7: 49-57.

10. Özgümüş, A., Kaplan, M. ve Katkat, V. 1991. Değişik Azotlu Gübrelerin Buğday Verimine Etkilerinin Karşılaştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-1991,8:9-16.

11. Kaplan, M. 1993. Artan Dozlarda Uygulanan Amonyum Azotunun Kaya Yününde (Rockwool) Yetiştirilen İki Karanfil Çeşidinin Çiçek Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 17 (2): 411-421.

12. Kaplan, M., Aktaş, M. 1993. Amonyum Nitrat ve Üre Gübrelerinin Hibrit Mısırda Etkinliklerinin Karşılaştırılması ve Bu Bitkinin Azotlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 17(3): 649-657.

13. Kaplan, M. 1993. Farklı Topraksız Kültür Ortamlarının Karanfil Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 17(4): 987-996.

14. Akay, S., Kaplan, M. 1996. Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9: 288-303.

15. Sönmez, S., Kaplan, M. 1997. Toprak Tuzluluğunun Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10: 323-335.

16. Uz, İ., Sönmez, S. ve Kaplan, M. 1997. Kumluca ve Kale Yörelerinde Serada Yetiştirilen Patlıcan Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi.  Bahçe 27   (1- 2): 63-72.

17. Kaplan, M. ve Orman, Ş. 1998. Güncelleşmekte Olan Yeni Bir Konu: Tarımda Kükürt. Türk Koop. Ekin, 5:102-108.

18. Kadiroğlu, A. ve Kaplan, M. 1998. Toprak Dezenfeksiyonu. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,11: 105-116.

19. Sönmez, S., Uz, İ., Kaplan, M. ve Aksoy, T. 1998. Kumluca ve Kale Yörelerindeki Seralarda Yetiştirilen Biberlerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, Ek Sayı : 365-373.

20. Kaplan, M., Sönmez, S., Tokmak, S. 1999. Antalya-Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (1999) 309-313.

21. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 1999. Sera Koşullarında Yetiştirilen İki Krizantem Çeşidinin (Yellow Delta ve Cerise Delta) Bazı Makro Besinleri Absorbsiyonlarının İncelenmesi. Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (1999), Ek sayı 3.  

22. Arcak, S., Karaca, A., Kaplan, M., Turgay, O.C., Haktanır, K. 1999. Antalya sera topraklarında ağır metal dağılımı ve bunların toprak biyolojik özellikleri ile ilişkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20:13, 138-155.

23. Kaplan, M. 1999. Yeni Bir Kompoze Üretim Önerisi. Türk-Koop. Ekin, 8: 30-31.

24. Kadiroğlu, A. ve Kaplan, M. 2000. Değişik Düzeylerdeki Su Tuzluluğu ve Gübrelemelerin Tek Ürün Hıyar Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. Anadolu Dergisi, 10:2, 126-138.

25. Kaplan, M. 2000. Gübre Desteklenmeli  Ama Nasıl? Türk-Koop. Ekin, 10: 18-20.

26. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2000. Farklı Humik Asit Uygulamalarının Çilek Bitkisi Yaprak Örneklerinin Bazı Besin Elementi İçeriklerine Etkileri. S. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (23): 72-82, 2000.

27. Kaplan, M. ve Sönmez, S. 2000. Belek Özel Çevre  Koruma Alanı Akarsularının Su Kalitelerinin ve Kirleticilerinin Değerlendirilmesi. Ekoloji ve Çevre Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 34, S: 21-26.

28. Pilanalı, N. ve Kaplan, M.  2000.  Damla Sulama ile Fosforlu Gübreleme. Hasad Dergisi,  176: 38-41.

29. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2000. Humik Maddelerin Bitkiler Üzerine Etkileri. Hasad Dergisi, 177: 36-39.

30. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2000. Farklı Formlarda Uygulanan Humik Asidin Çilek Bitkisinde Ürün, Kalite ve Bitki Kuru Maddesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 13 (1), 23-31.

31. Sönmez, S. ve Kaplan, M. 2000. Korkuteli ve Elmalı Yöreleri Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 13 (2), 159-170.

32. Orman, Ş. ve Kaplan, M. 2000. İki Farklı Kükürt Kaynağının Kireçli Toprakların pH’ı Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 13 (2), 171-179.

33. Pilanalı, N., Kaplan, M. ve Karkacıer, M. 2000. Farklı Formlarda Humik Asit Uygulamalarında Çileğin Meyve Şekeri İle Toprağın Bitki Besin Kapsamları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2000, 6(1-2): 13-21.

34. Kaplan, M. ve Sönmez, S. 2001. Bir Yanılgıya (İstismara) Dikkat! Seralarda Toprak Tuzluluğu ve Çözümündeki Yanlış. Antalya’da Tarım, s. 15-16, Nisan-Eylül 2001:17-19.

35. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2002. Çileğin Meyve Rengi ile Farklı Formlarda Uygulanan Humik Asit ve Toprağın Bazı Bitki Besin Maddesi Kapsamları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 2002, 12 (1): 1-5.

36. Sönmez, S., Kaplan, M., Orman, Ş. ve Sönmez, İ. 2002. Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi ile İlgili Öneriler. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 15 (1), 19-25.

37. Sönmez, İ., Sönmez, S. ve Kaplan, M. 2002. Çöp Kompostunun Bitki Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Organik Gübrelerle Karşılaştırılması. Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi, Cilt 16, 29; 31-38.

38. Sönmez, S. ve Kaplan, M. 2002. Korkuteli ve Elmalı Yörelerinde Yeşil ve Klorozlu Elma Yapraklarının Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2002, 15 (2), 19-29.

39. Orman, Ş. ve Kaplan, M. 2004. Kumluca ve Finike Yörelerinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (1), 19-29.

40. Sönmez, İ. ve Kaplan, M. 2004. Demre Yöresi Seralarında Toprak ve Sulama Sularının Tuz İçeriğinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-2215, Cilt 17, Sayı 2, S: 155-160.

41. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2004. Seracılıkta Bitki Beslemede Yeni Yaklaşımlar. Tarımın Sesi Dergisi, 1; 13-16.

42. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2004. Alternatif Bir Organik Gübre: Çöp Kompostu. Hasad Dergisi, 230; 64-66.

43. Sönmez, İ., Çıtak, S. ve Kaplan, M. 2005. Tavuk Gübresi ve Tarımda Kullanımı. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi,  Sayı: 242, 90-93.

44. Pilanalı, N. ve Kaplan, M. 2005. Humik Maddelerin Topraktaki Etkileri. Türktarım Tarım ve Köyişleri Dergisi, Sayı:164, 42-44.

45. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K., Kaya, H., Uz, İ. 2006. Topraktan Yapılan Bakır Uygulamalarının Toprak pH’sı ve Bitki Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 151-158.

46. Çıtak, S., Sönmez, S., Kaplan, M. 2007. Bitki Beslemede Bitki Besin Oranlarının Önemi ve Etkileri. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi Sayı: 262, 74-80.

47. Sönmez, İ. ve Kaplan, M. 2007. Antalya-Demre Yöresinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301-2215, 20 (1), 29-35.

48. Kocabaş, I., Sönmez, İ., Kalkan, H. ve Kaplan, M. 2007. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Adaçayı (Salvia fructicosa Mill.)’nın Besin İçeriği ve Uçucu Yağ İçeriği Miktarına Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301-2215, 20 (1), 105-110.

49. Kocabaş, I. ve Kaplan, M. 2007. Köklendirme Döneminde Yapraktan Uygulanan Farklı Gübrelerin Karanfil ( Dianthus caryophyllus L )’in Beslenme, Kardeşlenme ve Kuru Ağırlığı Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 301-309.

50. Kocabaş, I. ve Kaplan, M. 2007. Farklı Gübre Uygulamalarının Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Fidesi’nin Beslenme ve Renk Değerleri Üzerine Etkisi. Bahçe, 36(1-2), 29-35.

51. Kocabaş, I., Çıtak, S., Asri, F.Ö., Sönmez, S. ve Kaplan, M. 2008. Depolanan ve Depolanmayan Karanfil Çeliklerine Yapraktan Uygulanan Fe-EDTA Gübrelemesinin Karanfil (Dianthus caryophyllus L.) Bitkisinin Beslenmesi Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 83-91.

52. Sönmez. İ., Kaplan. M. ve Sönmez. S. 2008. Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(2), 24-34.

53. Kaplan, M. 2010. Bitki Analizi ve Doğru Gübreleme. Tarım Aktüel Dergisi, s:17, 54-55.

54. Kaplan, M. 2010. Etkin Gübre Kullanımında Toprak Analiz Destekleri Üzerine Bazı Görüşler. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi Sayı: 296, 50-52.

55. Özipek, G., Kaplan, M. ve Orman, Ş. 2010. Antalya Karanfil Seralarında Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri, Özel Sayı, sayfa: 353-361.ü

56. Sönmez, İ. ve Kaplan, M. 2010. Kompost Uygulamalarının Toprakların pH ve Organik Madde İçeriği Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri, Özel Sayı, sayfa: 627-632.

57. Kalkan, H., Orman, Ş. ve Kaplan, M. 2011. Kirlenmiş Arazilerin Islah Edilmesinde Fitoremidasyon Tekniği. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 25(4): 2011, sayfa: 102-107.

 

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş ve Basılmış Bildiriler

1. Katkat, V., Çelik, N., Yürür, N. ve Kaplan, M. 1987. Ekmeklik Cumhuriyet-75 Buğday Çeşidinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin Belirlenmesi. Türkiye Tahıl Sempozyumu-1987, S: 583-591.

2. Katkat, V., Özgümüş, A. ve Kaplan, M. 1989. Azotlu ve Fosforlu Gübrelemenin Cumhuriyet-75 Buğday Çeşidinde Tane Verimi ile Tanelerin N, P, K Kapsamları Üzerine Etkileri. Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Toplantı Tebliğleri, Kırklareli, 30 Haziran - 4 Temmuz 1987, Yayın No: 5, Vol: 30, s:1-13.

3. Kaplan, M. Özgümüş, A. ve Katkat, V. 1991. Gübre Tüketimimizde Bazı Değişimler. II. Ulusal Gübre Kongresi Tebliğleri, Ankara, 30 Eylül - 4 Ekim 1991, S: 162-169.

4. Özgümüş, A. ve Kaplan, M. 1992. Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Perlitin Önemi ve Topraksız Kültürde Perlitten Yararlanma Olanakları. Türkiye 1. Tarımda Perlit Sempozyumu Bildirileri, İzmir, 29 - 30 Haziran 1992, s: 49-57.

5. Aksoy, T., Köseoğlu, T., Sarı, M., Kaplan, M., ve Pilanalı, N. 1992. Batı Akdeniz Bölgesinde Toprak-Bitki Besleme Sorunları ve Çözüm Yolları. Batı Akdeniz Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Antalya, 4 - 6 Kasım 1992, s: 47-56.

6. Kaplan, M. 1992. Batı Akdeniz Bölgesi Seracılığında Topraksız Kültür ve Perlitten Yararlanma Olanakları. Batı Akdeniz Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Antalya, 4 - 6 Kasım, 1992, s: 252-256.

7. Kaplan, M. 1992. Endüstriyel Toprak Kirliliği. Antalya’nın Çevre Sorunları Paneli, 17 - 19 Aralık 1992. Antalya Belediyesi Çevre ve Turizm Şefliği Yayını, s: 45 - 49.

8. Kaplan, M. 1992. Farklı Topraksız Ortamlar Üzerindeki Karanfil Yetiştiriciliğinde Amonyum Azotunun Bazı Etkileri. Türkiye 1. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri (Sebze- Bağ- Süs Bitkileri) 13 - 16 Ekim 1992, İzmir, s: 699-704.

9. Kaplan, M. 1995. Toprak Kirliliği. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sorunları ve Eğitim Semineri, 20 - 24 Şubat 1995, s: 48-53.

10. Akay, S. ve Kaplan, M. 1995. Kumluca ve Finike Yörelerindeki Seraların Toprak Tuzluluğu ve Mevsimsel Değişimi. İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, 27 - 28 Eylül 1995, Ankara, A-289-298.

11. Kaplan, M., Aksoy, T., Tokmak, S., Sönmez, S., Orman, Ş. 1997. Batı Akdeniz Bölgesi Sera Domates ve Hıyar yetiştiriciliğinde Çinko Beslenme Durumunun İncelenmesi. I. Ulusal Çinko Kongresi, 12 - 16 Mayıs 1997, Eskişehir, s:167 - 174.

12. Kaplan, M. ve Orman, Ş. 1999. Örtü altı Tarımında Topraksız Kültür ve Karadeniz Koşullarında Değerlendirilmesi. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu, 15-16 Ekim 1999. Samsun. s: 108-111.

13. Kaplan, M., Aktaş, M., Güneş,  A., Alpaslan, M. ve Sönmez, S.  2000. Türkiye Gübre  Üretim ve Tüketiminin Değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 17-21 Ocak 2000, s:  881-900, Ankara.

14. Aydoğan, G. A., Kaplan, M., Tuncer, A. M., Bakırcı, L. A., Yüce, K. ve Hazar D. 2001. Kumluca İlçesi Seracılığında Üretimi Etkileyen Bazı Özelliklerin Değerlendirilmesi. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Fethiye-Muğla, 3-5 Eylül, 2001, s:1-6.

15. Yüce, K., Kaplan, M., Aydoğan, N. G., Bakırcı, N. L., Acar, U. ve Çeltikçi, M. 2001. Seracılık Sektörü Üretici İşletmelerinin Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştırma. 6. Ulusal Seracılık Sempozyumu, Fethiye-Muğla, 3-5 Eylül, 2001, S: 225-230.

16. Polat, E., Sönmez, S., Demir, H. ve Kaplan, M. 2001. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Marulda Verim, Kalite ve Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14-16 Kasım 2001, Antalya, s. 69-77.

17. Orman. Ş. ve Kaplan. M., 2004. Türkiye Kükürtlü Gübre Tüketiminin Değerlendirilmesi. Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre, 11-13 Ekim 2004, Tokat, s. 95-102.

18. Sönmez, S. ve Kaplan, M., 2004. Korkuteli ve Elmalı Yörelerindeki Elma Ağaçlarında Görülen Demir Klorozu ile İlişkili Olan Toprak Özelliklerinin Araştırılması, Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre, 11-13 Ekim 2004, Tokat, s. 1099-1106.

19. Sönmez, İ., Sönmez, S. ve Kaplan, M., 2004. Antalya Yöresi Kuyu Sularının Tuzluluk Durumunun Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. I. Yeraltı Suları Ulusal Sempozyumu, 23-24 Aralık 2004, Konya, s: 245-252.

20. Kaplan, M., Sönmez, S., Polat, E., Demir, H. ve Sönmez., İ. 2006. Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Türkiye 3. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006, Yalova, s:535-544.

21. Kaplan, M., Sönmez, İ., Sönmez, S. ve Uras, D.S. 2008. Batı Akdeniz Seracılığı İçin Organik Atıklar ve Kompost: Gatab Örneği. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, s: 940-949.

22. Kaplan, M., Sönmez, İ. ve Yazar, Y. 2008. Damla Sulamayla Gübreleme (Fertigasyon). 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, s: 43-50.

23. Orman, Ş., Sönmez, S., Sönmez, İ., Çıtak, S., Kaplan, M. ve Yazar, Y. 2008. Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, s: 650-656.

24. Sönmez, S., Kaplan, M., Sönmez, N.K. ve Kaya, H. 2008. Farklı Miktarlarda Uygulanan Bakır Sülfat (CuSO4.5H2O) ve Kükürt (S) Uygulamalarının Toprak pH’sı Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, s: 827-833.

25. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2009. Antalya Ölçeğinde Sera Bitki Atıkları ve Kompost. Kompostlaştırma Sistemleri ve Kompostun Tarımda Kullanım Alanları Çalıştayı, 19 Haziran 2009, İstanbul, 1-11.

26. Kocabaş, I. ve Kaplan, M. 2009. Tıbbi-Aromatik Bitkilerin Üretiminde Organik Gübre Kullanımının Önemi. 1. Gap Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009, Şanlıurfa, sayfa:867-871

27. Kaplan, M. ve Kocabaş, I. 2010. Verimliliği Yetersiz Arazilerde Organik Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Gübreleme İlişkisi. Türkiye 4. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-01 Temmuz 2010, Erzurum, sayfa:740-742.

28. Kaplan, M. ve Kalkan, H. 2011. Toprak Analiz Desteklemesinde Seracılık ve Meyvecilik Açısından Sorunlar ve Çözüm Önerileri. II. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 22-25 Kasım 2011, Ankara, sayfa:248-251.

 

 Kitap veya Bölüm Yazarlığı

1. Kaplan, M., Mol, F. ve Sönmez, İ. 2007. Ekolojik Tarımda Toprak ve Bitki Besleme. Ekolojik / Organik Tarım ve Çevre Kitabı. Ekolojik Yaşam Derneği Yayınları No:1, ISBN: 978-9944-0-199-0-3, s: 85-100.

2. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2012. Damla Sulama İle Gübreleme (Fertigasyon) Tekniği. Bitki Besleme Kitabı. Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi: 2. ISBN: 978-605-87103-2-0, Sayfa: 599-635.PROJELER

Tamamlanmış Projeler

1. Sarı, M., Aksoy, T., Köseoğlu, A. T., Kaplan, M., Kılıç, Ş., ve Pilanalı, N., 1993. Akdeniz Üniversitesi Kampüs Alanının Detaylı Temel Toprak Etüdü ve İdeal Arazi Kullanım Planlaması. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yayınları, Antalya.

2. Aksoy, T., Sarı, M., Sümbül, H., Şenol, S., Kaplan, M., Öz, M., Köseoğlu, A. T., Kılıç, Ş., Sönmez, N.K., Akay, S., Göktürk, R. S., Tunç, M. R., 1995. Belek Özel Çevre Koruma Alanının Şimdiki Durumunun Tespiti ve İdeal Arazi Kullanım Planının Belirlenmesi. T.C. Çevre Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Proje No: 08 Ö 93/05, Antalya.

3. Köseoğlu, A.T., Kaplan, M., Aksoy, T., Pilanalı, N. ve Sarı, M., 1995. Antalya Yöresinde Serada Yetiştirilen Karanfil Bitkisinin Topraktan Kaldırdığı Bitki Besin Maddeleri Miktarlarının Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, No: TOAG-987/DPT-1, Antalya.

4. Köseoğlu, A.T., Kaplan, M., Aksoy, T., Pilanalı, N. ve Sarı, M., 1995. Batı Akdeniz Bölgesinde Serada Yetiştirilen Hıyar Bitkisinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleri ile Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, No: TOAG-987/DPT-2, Antalya.

5. Kaplan, M., Köseoğlu, A.T., Aksoy, T., Pilanalı, N. ve Sarı, M., 1995. Batı Akdeniz Bölgesinde Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Beslenme Durumunun Toprak ve Yaprak Analizleri ile Belirlenmesi. TÜBİTAK Projesi, No: TOAG-987/DPT-3, Antalya.

6. Kaplan, M. ve Pilanalı, N. 1999. Humik Asit Uygulamalarının Çilek Bitkisinin Verim ve Besin Maddesi Kapsamı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yayınları, Doktora Tezi. Antalya.

7. Kaplan, M. ve Sönmez, S. 1995. Kumluca ve Finike Yörelerindeki Seraların Su ve Toprak Tuzluluğunun Değişimlerinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

8. Kaplan, M. ve Orman, Ş. 1996. Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıkları ve Elementel Kükürdün Hafif Alkali Reaksiyonlu Tarım Topraklarında Kullanılma Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

9. Kaplan, M. ve Kadiroğlu, A. 1997. Değişik Düzeylerdeki Su Tuzluluğu ve Gübrelemelerin Tek Ürün Hıyar Yetiştiriciliğinde Bitki Gelişmesi ve Verim Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

10. Arcak, S., Karaca, A., Kaplan, M., Turgay, O.C., Haktanır, K. 1998. Antalya Sera Topraklarında Ağır Metal Dağılımları Ve  Bunların Toprak Özellikleri İle İlişkileri., Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: 9611103, Ankara.

11. Kaplan, M. ve Sönmez, S. 2001. Elmalı-Korkuteli Yöresi Elma Bahçelerinin Demir Durumunun Araştırılması ve Demir Klorozunun Belirlenmesinde Çeşitli Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yayınları, Doktora Tezi, Antalya.

12. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2003. Su ve Toprak Tuzluluğunun Demre Yöresi Domates Seralarında Yetiştirme Dönemi Boyunca Değişimi. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Yayınları, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

13. Ülger, S., Baktır, İ., Kaynak, L., Kaplan, M., Karkacıer, M. ve Sönmez, S. 2003.  Zeytinlerde İlk Uyartı, Fizyolojik ve Morfolojik Uyarım Dönemlerinde Saptanan İçsel Bitki Hormonları, Karbonhidratlar ve Bitki Besin Maddelerinin Periyodisite ve Çiçek Tomurcuğu Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje No: 20.01.0104.05,  Antalya.

14. Kaplan, M. ve Orman, Ş. 2004. Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kükürt Beslenmesi İle Domates ve Fasülye Bitkileri Üzerine Kükürt ve Organik Gübrelemenin Etkilerinin İncelenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Doktora Tezi, Antalya.

15. Kaplan, M., Sönmez, S., Sönmez, N.K. ve Kaya, H. 2004. Topraktan ve Yapraktan Uygulanan Yüksek Düzeydeki Bakırın Domates Bitkisi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.

16. Kaplan, M. ve Toktok, G. 2006. Antalya Karanfil Seralarında Bor Beslenmesi Durumunun ve Bor Beslenmesindeki Bazı Önemli Faktörlerin Etkilerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Doktora Tezi, Antalya.

17. Kaplan, M. ve Kocabaş, I. 2006. Depolanan ve Depolanmayan Karanfil Çeşitlerinde Farklı Gübre Uygulamalarının Fide Morfolojisi ve Besin İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

18. Kaplan, M. ve Sönmez, İ. 2009. Atık Mantar Kompostu ve Karanfil Atıklarının Kompostlanması ve karanfil Yetiştiriciliğinde Kullanılma Olanakları. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Doktora Tezi, Antalya.

19. Kaplan, M. ve Kalkan, H. 2009. Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıklarının Kireçli Toprak ve Ahır Gübresi Kullanılarak Fitoremediasyon Tekniği ile Islah Edilmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

20. Kaplan, M. ve Yazar, Y. 2010. Keçiborlu Kükürt Fabrikası Flotasyon Atıklarının Mevcut Durumu ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

21. Kaplan, M. ve Maltaş,  A. Ş. Antalya Merkez İlçe Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Asit Kullanımı Ve Farklı Asit Uygulamalarının Toprak PH’sı İle Bitki Beslenmesi Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.


Devam Eden Projeler

1. Sönmez, S., Sönmez, N.K., Orman, Ş., Kaplan, M., Yılmaz, E., Çıtak, S., Üras, D.S., Kalkan, H., Kocabaş, I. ve Bacalan, E. Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.

2. Orman, Ş., Kaplan, M., Sönmez, S., Çıtak, S., Kalkan, H., Üras, D.S., Ok, H. ve Vuruş, M. Kumluca ve Finike Yöreleri Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Toprak, Bitki ve Sularda Ağır Metal Kirliliği Risk Değerlendirmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.

3. Sönmez, İ., Kaplan, M., Yaldız, O., Külcü, R., Demir, H. ve Kalkan, H. Bazı Tarımsal Atık Materyallerin Birlikte Kompostlanması ve Tarımsal Üretimde Kullanılma Olanaklarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.

4. Kaplan, M. ve Kocabaş, I. Doğadan Toplanan ve farklı Gübre Uygulamaları ile Yetiştiriciliği Yapılan İzmir Kekiği (Origanum onites L.) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşenleri, Besin ve Nitrat İçeriklerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Antalya.


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Gübreler ve Gübreleme

2

0

Tarım Topraklarının Kirlenmesi

2

0

Artıkların Gübre Olarak Değerlendirilmesi

0

3

Bitirme Çalışması I

0

2

Uygulama I

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları I

0

2

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

0

2

Danışmanlık (Doktora)

0

2

Toprak Yüksek.Lisans Uzm.Alan Dersleri

4

0

Toprak Doktora Uzm.Alan Dersleri

4

0

 

 

 

 

 

2008-2009

Bahar

Bitki Besleme

6

0

Bitki Yet. Ortam. ve Top. Düzenleyicileri

3

0

Bitirme Çalışması II

0

2

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

0

2

Danışmanlık (Doktora)

0

2

Toprak Yüksek Lisans Uzm.Alan Dersleri

4

0

Toprak Doktora Uzm.Alan Dersleri

4

0

Uygulama II

0

2

Uygulama III

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları II

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları III

0

2

 

 

 

 

 

2009-2010

Güz

Gübreler ve Gübreleme

2

0

Tarım Topraklarının Kirlenmesi

2

0

Artıkların Gübre Olarak Değerlendirilmesi

0

3

Bitirme Çalışması I

0

2

Bitirme Çalışması I

0

2

Uygulama I

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları I

0

2

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

0

2

Danışmanlık (Doktora)

0

2

Toprak Yüksek.Lisans Uzm.Alan Dersleri

4

0

Toprak Doktora Uzm.Alan Dersleri

4

0

 

 

 

 

 

2009-2010

Bahar

Bitki Besleme

6

0

Bitki Yet. Ortam. ve Top. Düzenleyicileri

3

0

Bitirme Çalışması II

0

2

Danışmanlık (Yüksek Lisans)

0

2

Danışmanlık (Doktora)

0

2

Toprak Yüksek Lisans Uzm.Alan Dersleri

4

0

Toprak Doktora Uzm.Alan Dersleri

4

0

Uygulama II

0

2

Uygulama III

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları II

0

2

Tarımsal Üretim Uygulamaları III

0

2

 


Sayfa Özeti: Prof.Dr. Mustafa KAPLAN

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Mustafa Kaplan özgeçmiş

Anahtar Kelimeler: