Akdeniz Üniversitesi

Erdem YilmazProf. Dr. Erdem YILMAZ

 
Uzmanlık Alanı: Toprak Fiziği, Toprak Bozulması, Toprak ve Su Koruma, Organik Tarım

Öğrenim Aşamaları
Üniv. Lisans: 1994-1998, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANTALYA
Yüksek Lisans: 1999-2002, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANTALYA
Doktora: 2002-2009, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANTALYA

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070 ANTALYA
Telefon: 0 242 310 6534 Fax: 0 242 227 45 64 E-posta: erdemyilmaz@akdeniz.edu.tr

Güncel özgeçmiş sayfası


Akademik Unvanlar

Unvan

Alan

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Toprak

Ziraat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi

2000-2008

Öğr. Gör. Dr.  

Seracılık

Kumluca Meslek Yüksekokulu, Akdeniz Üniversitesi

2009-2011

Yrd. Doç. Dr.

Toprak

Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Akdeniz Üniversitesi

2011-2012

Doç. Dr.

Toprak

Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Akdeniz Üniversitesi

2012-2018

Prof. Dr.

Toprak

Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Akdeniz Üniversitesi

2018-

Projelerde Aldığı Görevler:

1) Farklı Budama Atıklarının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi,Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2011.01.0104.001, Proje Yöneticisi.

 2) Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Değerlendirilmesi, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,2010.01.0104.001 Yardımcı Araştırıcı.

İdari Görevler:

Danışma Kurulu Üyeliği

Akdeniz Üniversitesi Meslek Yüksekokulları İşyeri Eğitimi Danışma Kurulu

2010-2011


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Yıllar

Organizasyonlar

2000 – devam

Toprak İlmi Derneği


Lisans ve lisansüstü düzeyinde verdiği dersler

Eğitim Düzeyi

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

Lisans

Güz

Toprak Fiziği

2

2

Organik Tarımda Toprak Verimliliği ve Gübreleme

2

0

Toprak Bilimi ve Bitki Beslemeye Giriş

2

0

Bahar

Toprak Bilgisi

2

0

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

3

1

Lisansüstü

Güz

Organik Madde Toprak Verimlilik İlişkileri (YL)

3

0

Bahar

Toprak Teknolojisi (Dok)

3

0


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kabas, Ö., Yılmaz, E., Ozmerzi, A and Akinci, i. 2007. Some physical and nutritional properties of cowpea seed (Vigna sinensis L.). Journal of Food Engineering. (79): 1405-1409.

A2.  Alagöz, Z and Yılmaz, E. 2009. Effects of different sources of organic matter on soil aggregate formation and stability: a laboratory study on a Lithic Rhodoxeralf from Turkey. Soil Tillage&Research. 103 (2): 419-424.

A3. Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2010. Effects of short–term amendments of farmyard manure on some soil properties in the Mediterranean Region (Turkey). Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (2): 859-862.

A4. Sönmez, İ., Kaplan, M., Demir, H and Yılmaz, E. 2010. Effects of zeolite on seedling quality and nutrient contents of tomato plant (Solanum lycopersicon cv. Malike F1) grown in different mixtures of growing media. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (2): 1162-1165.

A5. Yılmaz, E. 2010. Changes of Some Soil Properties by Agricultural Processing Waste (Soybean Pulp) Amendment. Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.8 (3&4): 1057-1060.

A6. Demir, H., Polat, E., Sönmez,İ and Yılmaz, E. 2010. Effects of different growing media on seedling quality and nutrient contents in pepper (Capsicum annuum L. var longum cv. Super Umut F1). Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4): 894-897.  

A7. Alagöz, Z. Melli Kadıgil,G. and Yılmaz. E. 2010. Evaluating spatial redistribution of plant nutrients along a slope in an arable field in the Mediterranean region, Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (3&4): 1049-1052.

A8. Yılmaz, E. 2011 Effects of different sources of organic matter on some soil fertility properties: A laboratory study on a Lithic Rhodoxeralf from Turkey. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Vol. 42 (8): 962-970.

A9. Alagöz, Z and Yılmaz, E. 2011. Changes of organic carbon content in two soils by cotton gin waste amendment, a by-product of agricultural industry. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol. 9 (2): 250-252.

A10. Yılmaz, E. ve Alagöz, Z. 2000. Farklı Kökenli Organik Materyallerin Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.  13(2), 223-229.

A11.Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2005. Organik Materyal Uygulamasının Toprağın Agregat Oluşum ve Stabilitesi Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 18(1), 131-138.

A12. Alagöz, Z.,  Öktüren, F ve Yılmaz, E. 2006. Antalya Bölgesinde Karanfil Yetiştirilen Sera Topraklarının Bazı Verimlilik Özelliklerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19 (1): 123-129.

A13. Alagöz, Z.,  Yılmaz, E ve Öktüren, F. 2006 Organik Materyal İlavesinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19 (2): 245-254.

A14. Yılmaz, E, Alagöz, Z. ve Öktüren, F. 2008. Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Toprak Agregatları Üzerine Etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 21(2), 213-222.

A15. Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2009. Organik Materyal (Elma Posası) Uygulamasının Toprağın Bazı Verimlilik Özelliklerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22 (2): 233-250.

 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Öktüren, F., Alagöz, Z and Yılmaz, E. 2006. Effects of Salinity and Alkalinity on Soil Degradation. 18 th. International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology. May 22-26, Şanlıurfa, TURKEY, P: 671-673.

B2. Yılmaz, E. and Alagöz, Z. 2010. Changes in Soil Bulk Density by Organic Materials Applications in Clayey Textured Soil. International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems. 03-07 February 2010, Famagusta, North Cyprus. P:326-331.

B3. Yılmaz, E. and Alagöz, Z. 2010. The Effects of Different Sources of Organic Materials Application on Bulk Density in Sandy Loam Textured Soil. International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. 26-29 May 2010. Samsun. TURKEY. P:687-692.

B4. Alagöz Z, Yılmaz, E, Karaman E, Yalçın G. 2011. The Effects of Organic Carbon and Clay on Soil Aggregation: A Micromorphological Study. European Clay Conferance. June 26-July 1, Antalya, Turkey. P:452-457.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2005. Toprakta Agregat Oluşumu ve Stabilitesi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19(36): 78-86.

D2. Yılmaz, E. 2007. Toprakların Kalite Göstergeleri. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi.23 (270): 74-78.

D3. Yılmaz, E ve Alagöz Z. 2008. Toprak Bozulması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.22(45): 59-66.

D4. Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2008. Toprak Sıcaklığı. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi. 24 (278): 98-105.

D5. Yılmaz, E ve Alagöz Z. 2008. Organik Madde Toprak Suyu İlişkisi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi. 1 (2): 15-21.

D6. Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2008. Topraklarda Kolloid Pestisit İlişkisi. Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 25(2): 69-78.

D7. Yılmaz, E ve Alagöz, Z. 2009. Bitkisel Kökenli Organik Atıklar. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi. 24 (286): 82-86.

D8. Yılmaz, E. 2009. Hayvansal Kökenli Bazı Organik Atıkların Tarımda Kullanılma Olanakları. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi. 25(291): 94-98.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Yılmaz, E. ve Alagöz, Z. 2001. Humik Asit Uygulamasının Topraklarda Agregat Oluşum ve Stabilitesi Üzerine Etkisi. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu. 14-16 Kasım 2001, Antalya, S: 134-143.

E2. Yılmaz, E. ve Alagöz, Z. 2010. Organik Materyal Uygulamalarının Kil Tekstürlü Toprağın Katyon Değişim Kapasitesi Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Bildirileri, Özel Sayı. 15-17 Eylül, İzmir, S:217-224.

Sayfa Özeti: Prof.Dr. Erdem YILMAZ

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Erdem Yılmaz özgeçmiş

Anahtar Kelimeler: