Akdeniz Üniversitesi

Mustafa SarıProf. Dr. Mustafa SARI
Emekli Öğretim Üyesi

Uzmanlık Alanı: Toprak Genetiği, Arazi Kullanım Planlaması, Uzaktan Algılama

Öğrenim Aşamaları
Üniv. Ön Lisans: 1975-1977, Hacettepe Üniversitesi, İdari Bilimler/İş İdaresi, ANKARA
Üniv. Lisans: 1977-1981, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ADANA
Yüksek Lisans: 1981-1982, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ADANA
Doktora: 1982-1987, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ADANA

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070 ANTALYA
Telefon: 0 242 310 2463 E-posta: musari@akdeniz.edu.tr

 

Akademik Ünvanlar:
           
Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 15.05.1991
            Doçentlik Tarihi                      : 06.05.2005
            Profesörlük Tarihi                  : 12.11.2010

 

 Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri  :

 Yüksek Lisans Tezleri  :

 1. Kılıç, Ş.,Farklı Arazi Kullanım Planlamaları Yönünden Aksu Pamuk Üretme İstasyonu Arazilerinin Değerlendirilmesi” Akdeniz Üniversitesi, 1993 Ekim-1995 Ocak.
 2. Sönmez, N. K.,Landsat-5 Uydusu Sayısal Verileri İle Antalya Bölgesindeki Buğday Bitkisinin Spektral Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 1994 Eylül-1996, Nisan.
 3. Altunbaş, S.,Antalya Çevresindeki Kırmızı Akdeniz Topraklarının Catena-Toprak ve C Horizonu-Toprak İlişkilerinin Araştırılması” Akdeniz Üniversitesi, 1995 Eylül-1997 Eylül.
 4. Emrahoğlu, I.,Arazi Toplulaştırması İşlemlerinde Kullanılan Farklı Toprak  Dereceleme Yöntemlerinin Kıyaslanması” Akdeniz Üniversitesi, 1996 Ekim-1998 Mayıs.
 5. Yıldıran, M.,Antalya Bölgesinde Pamuk Bitkisinin Spektral Özelliklerinin ve Alansal Dağılımının Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2001 Ocak-Mayıs 2003.
 6. Tunç, A. E.,Mısırda Farklı Beslenme Düzeyleri ile Enerji Kullanımları Arasındaki İlişkilerin Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2008 Ocak- 2009 Şubat.
 7. Saydam, Ş.,Tarımsal İzlenebilirlik Kapsamında Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Domatesin Beslenme Durumlarının Uzaktan Algılama Teknik ve Teknolojileri ile Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2009 Ocak-Ocak 2011

 Tez Eş Danışmanı olduğum Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Kuşçu, Ç.,Antalya Aksu bölgesi tarım alanlarında Uzman (Expert) sınıflandırma yöntemi ile arazi kullanımının belirlenmesi” Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fotogrametri Anabilim Dalı, 2005. 1. Danışman; Doç.Dr. Bülent BAYRAM
 2. Onur, I.,Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Kıyı Bölgelerde Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişiminin İzlenmesi ve Analizi; Antalya-Kemer Örneği” İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühandisiliği Anabilim Dalı, 2006. 1. Danışman; Prof.Dr. Derya MAKTAV.
 3. Gözaçan Melike N., Gümüşi Havuz Balığı Carassius Gibelio (Bloch, 1782)’nun Eğirdir Gölü’ndeki Yaşama Alanlarına Ait Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikler ile  Uzaktan Algılamaya Dayalı Spektral Özelliklerin İlişkilendirilmesi. Akdeniz Üniversitesi, 2009 Şubat - 2011 Şubat. 1. Danışman; Yrd.Doç.Dr.Arzu BECER ÖZVAROL.

  Doktora Tezleri :

 1. Sönmez, N. K.,Narenciye Türlerinin Klorofil İçerikleri ile Uzaktan Algılamaya Dayalı Spektral Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2001 Ocak-2003 Aralık.
 2. Altunbaş, S.,Göller Yöresindeki Sulak Alanların Degradasyon Boyutlarının Substrat  Düzeyinde İncelenmesi” Akdeniz Üniversitesi, Haziran 2002- Eylül 2005.
 3. Aksoy, E.,Toprak Haritalamada Pedolojik ve Coğrafi Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sayısal Ortamda Belirlenmesi” Akdeniz Üniversitesi, 2009 Ocak-Ocak 2011.

 
Projeler

Yürütücü olarak      : 31 (19 adet Üniversite dışı destekli, 12 adet BAPYB destekli)
Yrd. Araş. olarak     : 19
TOPLAM                    : 50 adet proje tamamlanmıştır

 Proje Yürütücüsü Olarak: 31 adet

 

Başlama  Bitiş

Projenin Adı

Destekleyen

31

2011-2011

Tekirova Beldesi’ndeki dört parselin arazi ve toprak özelliklerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması

Ekopark A.Ş.

30

 2009–2011

Toprak haritalamada pedolojik ve coğrafi değişkenler arasındaki ilişkinin sayısal ortamda belirlenmesi: Tekirova örneği

Akd. Üniv.
BAPYB

29

 2009–2011

Tarımsal izlenebilirlik kapsamında örtü altı yetiştiriciliğinde domatesin beslenme durumlarının uzaktan algılama teknik ve teknolojileri ile belirlenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

28

 2008-2009

Mısırda farklı beslenme düzeyleri ile enerji kullanımı arasındaki ilişkilerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

27

2008-2008

 Tekirova beldesi sürdürülebilir arazi yönetim planı

Tekirova Belediyesi

26

 2008-2008

 Kadriye beldesi sürdürülebilir arazi yönetim planı

Kadriye Belediyesi

25

2004-2007

Teknokent projesi: Tarımsal izlenebilirlikte yeni bir kablosuz-taşınabilir (wireless) teknoloji üretilmiş ve patent alınmıştır.

Antalya Teknokent AŞ ve REMSEN Ltd.

24

 2006-2007

Antalya ili ekolojik arazi-toprak yönetim planı

Antalya B.Şehir Belediyesi

23

 2006-2007

 Antalya ili tarım bilgi sistemi ve veri tabanı düzenlenmesi

 INTA uzay sistemleri A.Ş.

22

 2005-2006

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama teknikleri kullanılarak Kemer ilçesi arazi kullanımının izlenmesi

 İTÜ, Fen Bil. Enst. BAPYB

21

 2005-2006

 Antalya-Altınova bölgesi ideal arazi kullanım planı

Antalya-Kepez Belediyesi

20

 2005-2005

Uzaktan Algılama ve CBS ile sulama proje sahalarının parsel bilgi sisteminin oluşturulması

İZTA A.Ş.

19

2004-2005

Antalya Aksu bölgesindeki örtü tiplerinin ve alansal dağılımının uzaktan algılama ve CBS ile tespiti

YTÜ, Fen Bil. Enst. BAPYB

18

 2004-2005

 Örtüaltı üretim alanlarının uzaktan algılama ve CBS ile tespiti ve kayıt altına alınması

 Antalya İl Özel İdaresi

17

 2002-2005

Göller yöresindeki sulak alanların degradasyon boyutlarının substrat düzeyinde incelenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

16

 2002-2004

Belek Özel Çevre Koruma bölgesi biyolojik zenginliğinin tespiti ve yönetim planı

Çevre Bakanlığı

15

2002-2004

Uzaktan Algılama Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurulumu (B tipi yatırım projesi)

Akd. Üniv.
BAPYB

14

2002-2002

Ağılca-Emirhan yöresi arazilerinin özelliklerinin belirlenmesi

Ekolojik Zeytincilik Tarım ve Dan. A.Ş.

13

2001-2004

Narenciye türlerinin klorofil içerikleri ile spektral  özellikleri arasındaki  ilişkilerin belirlenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

12

2001-2002

Antalya bölgesinde pamuk bitkisinin spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının uzaktan algılama yöntemleriyle belirlenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

11

2000-2001

Göller yöresinde kurutulan Kestel göl alanından kazanılmış arazilerin özellikleri ve arazi kullanım planlaması

Çevre Bakanlığı

10

1997-1998

Korkuteli-Osmankalfalar köyü arazilerinin toplulaştırma amaçlı derecelendirilmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

9

1997-1998

Ağlasun-Sagalassos antik kenti  çevresindeki arazilerde jeomorfoloji-toprak ilişkilerin ve eski tarım alanlarının belirlenmesi

Leuven Katholic University, Belgium.

8

1997-1997

Bayındır Tarım  arazilerinin ideal arazi kullanım  planlaması

 Bayındır Holding

7

1995-1997

Antalya Çevresindeki Kırmızı Akdeniz Topraklarının catena-toprak ve c horizonu-toprak ilişkilerinin araştırılması

Akd. Üniv.
BAPYB

6

1995-1996

Burdur-Akçaköy arazilerinin toplulaştırma amaçlı toprak derecelendirmesi

Tarım Bakanlığı -
Ölçen Mühendislik

5

1994-1996

Landsat-5 uydusu sayısal verileri ile Antalya bölgesindeki buğday bitkisinin spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının belirlenmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

4

1994-1995

Toprak havuzlarda karides  üretiminin çevre tarım arazilerine olası etkilerinin belirlenmesi

Palmar Su Ürünleri A.Ş.

3

1993-1995

Belek Özel Çevre  Koruma Alanının şimdiki durumunun tesbiti ve ideal arazi kullanım planının  belirlenmesi

 Çevre Bakanlığı

2

1993-1994

Farklı arazi kullanım planlamaları yönünden Aksu Pamuk Üretme İstasyonu Arazilerinin değerlendirilmesi

Akd. Üniv.
BAPYB

1

1992-1993

Akdeniz Üniversitesi Yerleşim Alanının temel toprak etüdü ve arazi kullanım planlaması

Akd. Üniv.
BAPYB

 

 Yardımcı Araştırıcı Olarak: 19 adet

 

Başlangıç
Bitiş

Projenin Adı

Destekleyen

 19

1993-1995

Antalya yöresinde serada yetiştirilen karanfil bitkisinin topraktan kaldırdığı bitki besin maddesi miktarlarının belirlenmesi

TÜBİTAK-DPT

 18

1993-1995

Batı Akdeniz bölgesinde serada yetiştirilen hıyar bitkisinin beslenme durumunun toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmesi.

TÜBİTAK-DPT

 17

1993-1995

Batı Akdeniz Bölgesinde serada yetiştirilen domates bitkisinin beslenme durumunun toprak ve yaprak analizleri ile belirlenmesi

TÜBİTAK-DPT

 16

1992-1993

Altınova Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 15

1991-1992

Boztepe Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 14

1990-1991

Sultansuyu Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 13

1990-1991

Türkoğlu Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 12

1989-1990

Gelemen Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 11

1988-1989

Karacabey Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 10

1988-1989

Çukurova Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 9

1986-1987

Tahirova Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 8

1986-1987

Atatürk Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

 Tarım Bakanlığı

 7

1985-1986

Türkgeldi Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 6

1984-1985

Gökhöyük Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 5

1982-1984

Dalaman Tarım İşletmesi topraklarının etüd ve haritalanması

Tarım Bakanlığı

 4

1983-1988

Soils of Çukurova Region: detailed mapping and properties.

Hohenheim Üniv. Germany

 3

1883-1988

Formation, distribution and chemical properties of saline and alkaline soils of the Çukurova Region,

Hohenheim Univ. Germany

 2

1983-1986

Harran Ovası ideal arazi kullanım planlaması-Harran Ovası Toprakları

 TÜBİTAK

 1

1982-1984

Çukurova Bölgesi I-III. Sınıf Tarım Alanlarının Arazi Kullanım Şeklinin Tespiti ve Toprak Kaynaklarının Korunması Üzerine Bir Araştırma.

Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı

 
İdari Görevler :

- Fakülte Kurulu Üyeliği        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi                        1991-1993
- Yönetim Kurulu Üyeliği      Ak.Üniv. Çevre Sorunları Uyg. ve Araşt. Merk.          1995-2008
- Müdür Yardımcılığı,             Ak.Üniv. Çevre Sorunları Uyg. ve Araşt. Merk           1995-1997
- Başkan Yardımcılığı           Ak.Üniv. Zir. Fak. Toprak Bölümü                                1997-2006
- Yönetim Kurulu Üyeliği      Ak.Üniv. Fen Bil. Enst. Çevre ABD                              1996-2002
- Başkan Yardımcılığı           Ak.Üniv. Fen Bil. Enst. Çevre ABD                              1996-2002
-Toprak Kurulu Üyeliği          Tarım Bakanlığı-Antalya Valiliği                                   2005-2008
- Yönetim Kurulu Başk.        Ak.Üniv. Uzaktan Algılama Merkezi                             2002-2009
- Müdürlük                               Ak.Üniv. Uzaktan Algılama Merkezi                             2002-2009

 

 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
            Türkiye Toprak İlmi Derneği
            Türkiye Uzaktan Algılama Derneği

 Ödüller :
           
Çevre hizmet dalında, 1998,                         TTKD, Antalya Şubesi
            Erozyon eğitim desteği dalında, 1999,       T.C.Cumhurbaşkanlığı-Tema
            Çevre bilimi dalında, 2000,                           Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
           
Yayın teşvik (muhtelif), 2005-2009,             TÜBİTAK
            Yayın teşvik (muhtelif), 2005-2009,             Akdeniz Üniversitesi, BAPYB

 
                          Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Dönem

Dersin Adı

T

U

Güz

Toprak Genetiği ve Sınıflandırması (L)

2

2

Arazi Kullanımının Temel İlkeleri (L)

2

0

Uzaktan Algılamanın Temel İlkeleri (YL)

3

0

Kuvaterner Topraklar (YL)

3

0

Erozyon ve Kontrolü (YL)

3

0

Çevre İzlemede Uzaktan Algılama (D)

3

0

Pedoloji ve Toprak Taksonomisi (D)

3

0

Bahar

Arazi Kullanımı ve Havza Yönetimi  (L) 

2

2

Jeomorfoloji (L)

2

0

Arazi Değerlendirme ve Kullanım Planlaması (YL)

3

0

Arazi Toplulaştırma ve Toprak Derecelemesi (YL)

3

0

Sulak Alan Toprakları (D)

3

0

Coğrafi Bilgi Sistemleri (D) 

3

0

 

  YAYINLAR

  (SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerdeki yayınlar)

 1. SÖNMEZ, N.K, I. ONUR, SARI, M., D. MAKTAV. 2009. Monitoring changes in land cover/use by CORINE methodology using aerial photographs and IKONOS satellite images: a case study for Kemer, Antalya, Turkey. International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1771-1778.
 2. ONUR, I., D. MAKTAV,  SARI, M., SÖNMEZ, N.K, 2009. Change detection of land cover and land use using remote sensing and GIS: a case study in Kemer, Turkey. International Journal of Remote Sensing, 30(7), 1749-1757.
 3. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., SÖNMEZ, S., 2008. Relationship between mineral contents and canopy reflectance in Washington Navel Orange Trees (Citrus sinensis L. Osbeck). Assian Journal of Chemistry, 20(6), 4760-4772.
 4. SÖNMEZ, N.K., EMEKLİ, Y., SARI, M., BAŞTUĞ, R., 2008. Relationship between spectral reflectance and water stress conditions of Bermuda Grass (Cynodon dactylon L). New Zealand Jour. of Agri. Research, 51(3), 223-233.
 5. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., 2007. Monitoring of land use changes in the West Mediterranean Region of Turkey: a case study on Antalya-Turkey Coast. Fresenious, 16(11a), 1325-1330.
 6. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., 2006. Use of remote sensing and geographic information system technologies for the developing greenhouse databases. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30(6), 413-420.
 7. SARI, M., N. K. SONMEZ, A. KURKLU, 2005. Determination of seasonal variation of solar energy utilisation at the leaves of orange trees, International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, No. 15, 10 August 2005, 3295-3307.
 8. SARI, M., N. K.SONMEZ, M. KARACA, 2005. Relationship between chlorophyll content and canopy reflectance in Washington Navel Orange Trees (Citrus sinensis L.Osbeck), Pakistan Journal of Botany, 37(4), 1093-1102.
 9. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., 1999. Sayısal uydu verileri ile Batı Akdeniz bölgesinde buğday bitkisinin spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının belirlenmesi . TUBITAK, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(4), 929-934.
 10.  DİNÇ, U., S. ŞENOL, S. KAPUR, M. SARI, 1991. Catenary soil relationships in the Çukurova Region, Southern Turkey”, CATENA, 18(2), 185-196.
 11.  DİNÇ, U., S. ŞENOL, S. KAPUR, M. SARI, R. DERİCİ, M. SAYIN, 1991.      Formation, distribution and chemical properties of the saline and alkaline soils of the Çukurova Region, CATENA, 18(2), 173-183.

 1.2.a grubu yayınlar

 1. ALTUNBAŞ, S., SARI, M., 2011. Kurutulan Kestel Gölünden Kazanılan Toprakların Bazı Özellikleri İle Üretim Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 24(1), 61-65.
 2. SARI, M., S. ALTUNBAŞ,  N.K. SÖNMEZ, 2010. Aksu Araştırma ve Uygulama Alanının İdeal Arazi Kullanım Planlaması Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 23(1), 61-69.
 3. SARI, M., N.K. SÖNMEZ, S. ALTUNBAŞ, 2009. Aksu Araştırma ve Uygulama istasyonu topraklarının morfolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri. Akd. Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 22(2), 157-168.
 4. ALTUNBAŞ, S., SARI, M., 2009. The Relationships of Iron Contents Between Red Mediterranean Soils and Its Parent Material in Antalya Province, Turkey. Akdeniz Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 22(1), 15-21.
 5. SARI, M., SÖNMEZ, N.K., YILDIRAN, M., 2007. Pamuk bitkisinin kantitatif spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının uydu verileri ile belirlenmesi. Akd. Üniv. Zir. Fak. Derg., 20(1), 1-10.
 6. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., AKSOY, E., 2007. Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sürdürülebilir arazi yönetimi ve toprak koruma planının oluşturulması:Antalya-Altınova örneği. Akd.Üniv. Zir. Fak. Derg., 20(1),11-22.
 7. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., DEMİRTAŞ, E.I., ALTUNBAŞ, S., 2005. arazi toplulaştırmasında kullanılan farklı toprak derecelendirme yöntemlerinin karşılaştırılması. Akd.Üniv.Zir.Fak.Derg., 18(3), 425-435.
 8. SARI, M., ALTUNBAŞ, S., SÖNMEZ, N.K., EMRAHOĞLU, E.I., 2003. Farklı fizyografik üniteler üzerinde yer alan eski Manay göl alanı topraklarının özellikleri ve potansiyel üretkenlikleri. Akd.Üniv. Zir. Fak. Derg., 16(1), 7-17.
 9. DİNÇ, U., S. ŞENOL, M. SAYIN, S. KAPUR, K. YILMAZ, M.SARI, İ. YEĞİNGİL, M:Ş: YEŞİLSOY, A:K: ÇOLAK, H: ÖZBEK, E.E. KARA, 1991. The physical, chemical and biological properties and classification-mapping of soils of the Harran Plain. Turkish Journal of Agriculture and Forestry TÜBİTAK-TOAG, 534, (Özel basım: Soils of the Harran Plain),1-10.

  1.3.a grubu yayınlar

 1. SÖNMEZ, N.K., M. SARI, 2005. Verim tahmini çalışmalarında yeni yaklaşımlar; uzaktan algılama ve agrometeorolojik yöntemler. BATEM, Derim, 21(2), 5-18.
 2. SÖNMEZ, N.K., M. SARI, 2004. Coğrafi bilgi sistemleri temel esasları ve uygulama alanları. BATEM, Derim, 21(1), 54-68.
 3. DEMİRTAŞ, I.E. M. SARI, N.K.SÖNMEZ, S. ALTUNBAŞ, 2003. Arazi toplulaştırmasında kullanılan toprak derecelendirme çalışmalarına yeni bir yaklaşım, BATEM, Derim, Cilt:20(1), 19-26.
 4. DEMİRTAŞ, I.E., M. SARI, 2003. Arazi toplulaştırması, BATEM, Derim, Cilt: 20(1), 48-58.
 5. SÖNMEZ, N.K., M. SARI, 2002. Uzaktan algılamanın temel prensipleri ve uygulama alanları. BATEM, Derim, Cilt:19(2), 16-30.
 6. SARI, M., 1997. Türkiye’deki hatalı ve yanlış arazi kullanımının boyutları ve erozyonla olan ilişkilerinde sonuç ve öneriler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bursa İl Müdürlüğü, Sayı (3) 21-22.

  1.3.c grubu yayınlar

 1. Altınova tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması”, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1992, ANKARA.
 2. Boztepe tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1991, ANKARA.
 3. Sultansuyu tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, No:12, 1991 ANKARA.
 4. Kahramanmaraş tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Tarım İşletmeleri Gen. Müd. No:11, 1991, ANKARA.
 5. Gelemen tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1989, ANKARA.
 6. Karacabey tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, No:8, 1988, ANKARA.
 7. Çukurova tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sayı:9,1988, ANKARA.
 8. Tahirova tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1986, ANKARA.
 9. Atatürk tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1986, ANKARA.
 10. Türkgeldi tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1986, ANKARA.
 11. Gökhöyük tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1984, ANKARA.
 12.  Dalaman tarım işletmesi topraklarının etüd ve haritalanması, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1982 ANKARA.

 1.3.e grubu yayınlar

 1. AKSOY, E., SARI, M., 2009. Studies Intendent for Integration of Turkish Soil Data Into European Soil Database. Int. Symp. On the Multiface Development of Civil Dialogue between EU and TURKEY, Antalya, Proc. 6th ses., p: 317-326.
 2. SARI, M., SÖNMEZ, N.K., AKSOY, E., TUNÇ, E., 2008. Integration of remote sensing data with geographic information technologies in agricultural land management: a case study of Antalya. Proceedings of the 6th International Symposium Agro-Environment, Antalya, (1), 236-243.
 3. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., AKSOY, E., TUNÇ, A.E., 2008. Ecological land management plan for Antalya Metropolitan Municipality. 5th Int. Conference on Geographic Information Systems (ICGIS), Istanbul, poster, (2), 881-886.
 4. SONMEZ,  N.K., AYDEMİR, S.,                ÇULLU, M.A., SARI, M. 2006. Determination of  soil-salinity using by remote sensing and GIS technologies. Soils sustaining life on earth managing soil and technology. Harran University Faculty of Agriculture, Ş.Urfa, Turkey, Cilt: (1), 361-368.
 5. YILDIRIM, M., OZDEN, T., SARI, M., TOPKAYA, B., 2005. Predicting pollution of drinking water resources in Antalya City using geographical information system and remote sensing. MedCoast’05. Poster Presentation, The 7th Int. Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Kusadasi, Turkey, Cilt: (11), 115-116.
 6. SARI, M., İ.BAKTIR, 2002, Murat Pasha Foundation Farm as a natural conservation area, EPMR-2002, International Conference, Nicosia-Northern Cyprus. Session 1: Land and Soil Degredation, p: 25.
 7. BAKTIR, İ., SARI, M., 2002, Lake Avlan and its ınfluences on ecological balance and socio-economic status of Elmalı County, EPMR-2002, Int. Conference, Nicosia-Northern Cyprus. Session 11: Economic Impact of Environmental Changes, p: 193.
 8. ALTUNBAŞ, S., SARI, M., 1998, Determination of relationships between the parent material and soil on Red Mediterranean Soil, International Symposium on Arid Soils, İzmir, Turkey, p: 363-369.
 9. SÖNMEZ, N.K., SARI, M., 1996. Determination of land distribution of the wheat crop grown in Antalya region by means of the digital data from the Landsat-5 TM satellite. Remote Sensing Satellites&Their Applications Con. (poster). İstanbul Technical University Aerospace Technologies Researh Center, Maslak-İSTANBUL.
 10. SARI, M., T. AKSOY, 1993, Tarım topraklarının amaç dışı kullanımıyla arazi kayıpları: Antalya örneği. Problemes et Politiques Structurels Dans le Developpement Agricole Des Pays Mediterraneens. Seminare Intenational, Antalya, Turkey, 6.1-6.11.
 11.  SARI, M., U. DİNÇ, S. ŞENOL, İ. YEĞİNGİL, V. PEŞTEMALCI, 1988, Computer assisted soil mapping of the Seyhan river plain using Landsat-TM data. 5th Symp. of the Working Group on Remote Sensing, ISSS, Budapest, Hungary.

 1.3.f grubu yayınlar

 1. ALTUNBAŞ, S., M. SARI, 2010. Türkiye ölçeğinde sulak alan yönetim planlarının durumu; Eğirdir gölü yönetim planı örneği. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Anemon Otel, Eskişehir, Özet kitabı, s: 34.
 2. SARI, M., S. ALTUNBAŞ, 2008. Sürdürülebilir havza yönetiminde toprak kaynaklarının planlanması ve önemi. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Girne/KKTC, Bildiri Özet Kitabı, s:13.
 3. SAYDAM, Ş., SARI, M., SÖNMEZ, N.K., TUNÇ, E., 2008. Bitki su stresinin belirlenmesi ve su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yaklaşımları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, Cilt : 1, 184-196.
 4. KUŞÇU, Ç., BAYRAM, B., SÖNMEZ, N.K., SARI, M., 2007. Antalya Aksu bölgesi tarım alanlarında Uzman (Expert) sınıflandırma yöntemi ile arazi kullanımının belirlenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. Cilt : 1, 1-11.
 5. SARI, M., S. ŞENOL, A.T. KÖSEOĞLU, Ş. KILIÇ, N.K. SÖNMEZ, 1996. Antalya-Belek yöresinde hatalı ve yanlış arazi kullanımının boyutları ve ideal arazi kullanım planlaması, Tarım-Çevre İlişkileri Semp., Mersin, 619-626.
 6. SARI, M., A.T. KÖSEOĞLU, Ş. KILIÇ, M.A. DEMİRAL, N.K. SÖNMEZ, 1996. Toprak havuzlarda yapılan karides üretiminin çevre tarım arazilerine olası etkilerinin belirlenmesi, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Mersin. 877-886.
 7. KILIÇ, Ş., M. SARI, 1995. Farklı arazi kullanım planlaması yöntemlerinin Aksu Pamuk Üretme İstasyonu tarım arazilerinde karşılaştırılması, İlhan Akalan Toprak ve Çevre Semp, Toprak İlmi Derneği-TÜBİTAK, Ankara. Cilt l, No:7, A220-A230.
 8. AKSOY, T. KÖSEOĞLU, M. SARI. M. KAPLAN, 1992. Batı Akdeniz bölgesinde toprak-bitki besleme sorunları ve çözüm yolları, Batı Akdeniz Bölgesi I.Tarım Kongresi, Antalya, 54-66.
 9. SARI, M., A. TEVFİK, 1991. Serbestleştirmenin gübre sektörüne getirdiği yapısal değişiklikler ve yeni sistemin gübre kullanımına olan etkileri, II. Ulusal Gübre Kongresi, Ankara. 553-567.
 10. ÖZTÜRK, N., AKSOY, E., KAPUR, S., DİNÇ, U., ŞENOL, S., SARI, M., 1991. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki petrocalcic horizonlu toprakların önemli özellikleri, oluşu ve sınıflandırılması. Türkiye Toprak İlmi Derneği 12. Bilimsel Toplantısı, Ş.Urfa.
 11. SARI, M., U. DİNÇ, S. ŞENOL, İ. YEĞİNGİL, V. PEŞTEMALCI, 1989. Landsat-4 uydusu sayısal verileri ile detaylı toprak haritalarının oluşturulması üzerinde bir araştırma. Toprak İlmi Derneği 10. Bilimsel Topl, Kırklareli. No:5, 7-1/7-9.
 12. DİNÇ, U., S. ŞENOL, M. SARI, R. DERİCİ, M. SAYIN, S. KAPUR, 1986. Çukurova bölgesi topraklarında eriyebilir tuz dinamiğinin son 25 yıldaki değişimi. 2.Ulusal Kültürteknik Kongresi, Adana. Cilt II, 613-628.
 13. DİNÇ, U., S. ŞENOL, M. SARI, M.Ş. YEŞİLSOY, Z. KAYA, H. ÖZBEK, M. SAYIN, A.K.ÇOLAK, İ.YEĞİNGİL, 1986. Harran ovası toprakları, Güneydoğu Anadolu  Projesi Tarımsal Kalkınma Semp, Ankara. 91-108.
 14. SARI, M., U. DİNÇ, S. KAPUR, 1986. Paleosollerin oluşumu ve bazı mineralojik özellikleri, Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantısı, Ankara. No:4, 8-1/8-8.
 15.  SARI, M., U. DİNÇ, S. ŞENOL, S. KAPUR, 1986. Karstik toprakların oluşu, önemli  fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile sınıflandırılması, Toprak İlmi Derneği 9. Bilimsel Toplantısı, Ankara. No:4, 6-1/6-9.

 2.5.c grubu yayınlar

 1. SARI, M., 1998. Toprak ve toprak oluşumu. Çevre ve İnsan Ders Kitabı, Ed. Prof.Dr. M. Kıvanç ve Doç.Dr. E.Yücel, Ünite (3), 41-54, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay. No:1017, Açıköğretim Fakültesi Yay. No:560, ISBN: 975-492-766-9, Eskişehir.
 2. SARI, M., 1998. Erozyon ve toprak erozyonunun oluşumu. Çevre ve İnsan Ders Kitabı, Ed. Prof.Dr. M. Kıvanç ve Doç.Dr. E.Yücel, Ünite (4), 55-72, T.C. Anadolu Ü. Yay. No:1017, Açıköğretim Fak. Yay. No:560, ISBN: 975-492-766-9, Eskişehir.
 3. SARI, M., 1998. Türkiye’deki arazi varlığı ve bu arazilerin erozyona olan duyarlılığı” Çevre ve İnsan Ders Kitabı, Ed. Prof.Dr. M. Kıvanç ve Doç.Dr. E.Yücel, Ünite (5), 73-101, T.C. Anadolu Üniversitesi Yay. No:1017, Açıköğretim Fakültesi Yay. No:560, ISBN: 975-492-766-9, Eskişehir.
 4. DİNÇ, U., M. SARI, S. ŞENOL, S. KAPUR, M. SAYIN, M.R. DERİCİ, V. ÇAVUŞGİL, M. GÖK, M. AYDIN, H. EKİNCİ, N. AĞCA, E. SCHLICTING, 1995. Çukurova bölgesi toprakları, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yardımcı Ders Kitabı, No:26, 2. Baskı, 172 sayfa, 29 harita, Adana.
 5. SARI, M., 1986. Uzaktan algılamada gözle yapılan yorumlamalar ve bilgi üretimi: Toprak. Uzaktan Algılama Lisans Üstü Yaz Okulu Ders Notu. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-TÜBİTAK-TUFUAB, Adana.
 6. SARI, M., 1986. Belli başlı yeryüzü objelerinin uzaktan algılama yöntemleri ile tanınması: Toprak. Uzaktan Algılama Lisans Üstü Yaz Okulu Ders Notu. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü-TÜBİTAK-TUFUAB, Adana.

 

Sayfa Özeti: Prof.Dr. Mustafa SARI

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr Mustafa Sarı özgeçmiş

Anahtar Kelimeler: