Akdeniz Üniversitesi

TARIM ve SANAYİ HİZMETLERİ

Laboratuar Testleri ve Analizler

٭ Toprak örneklerinde
► pH , tuz , kireç , bünye ,organik madde hacim ağırlığı
► Makro ve mikro elementler ( N, P , K , Ca ,Mg , Na, Fe , Mn , Zn , Cu )
► Toprak suyu karakteristikleri ( Tarla kapasitesi , solma noktası )
► Mineralojik ve mikromorfolojik analizler

٭Bitki örneklerinde
► Makro elementler ( N , P , K , Ca , Mg )
► Mikro elementler ( Fe , Mn , Zn , Cu )

٭Sulama suyu örneklerinde
► Anyonlar ( Cl , SO4 , CO3 , HCO3 , NO3 )
► Katyonlar ( Na , K , Ca , Mg )

٭Kimyasal ( Ticari ) gübre örneklerinde
► Her türlü ticari gübrede gerekli görülen analizler
► Torf ve diğer özel yetiştirme ortamlarına ait fiziksel ve kimyasal analizler

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

► Tarla tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
► Bahçe tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
► Örtü altı tarımında beslenmeye yönelik danışmanlık hizmetleri
► Topraksız tarım tekniğinde bitki beslemeye yönelik danışmanlık hizmetleri

ÖZEL PROJE KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

► ÇED (Çevresel etki değerlendirilmesi ) raporları için arazi yetenek sınıflandırması
► ÇED raporları için toprak davranışlarının tespiti
► ÇED raporları için arazi kullanım planlaması
► İmar planları için arazi kullanım planlaması
► Arazi kullanım planlaması amacıyla toprak etüd-haritalama
► Arazi toplulaştırılması için arazi derecelendirilme işlemleri

Sayfa Özeti: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Sektörel Hizmetler

Sayfa Açıklaması: Akdeniz Üniversitesi ziraat fakültesi toprak bilimi ve bitki besleme bölümü sektörel hizmetler.

Anahtar Kelimeler: