Akdeniz Üniversitesi

ssonmezProf. Dr. Sahriye SÖNMEZ
(Bölüm Başkanı)


Uzmanlık Alanı:
Bitki Besleme, Toprak Verimliliği

Öğrenim Aşamaları
Üniv. Lisans: 1987-1991, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANKARA
Yüksek Lisans: 1992-1995, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANTALYA
Doktora: 1995-2002, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, ANTALYA

Adres: Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 07070 ANTALYA
Telefon: 0 242 310 2459 Fax: 0 242 227 45 64 E-posta: ssonmez@akdeniz.edu.tr

Güncel özgeçmiş sayfası


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

TOPRAK

Prof. Dr.

2013-

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

TOPRAK

Doç. Dr.

2007-2013

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

TOPRAK

Yrd. Doç. Dr.

2003-2007

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

TOPRAK

Öğretim Görevlisi (Dr.)

2001-2003

Akdeniz Üniversitesi

Türkiye

Antalya

TOPRAK

Araştırma Görevlisi

1992-2001PROJE DENEYİMİ

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Olimpos-Beydağları Milli Parkındaki Rekreasyonel Faaliyetlerin Bitki Örtüsü ve Toprak Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

 

73928

15.08.2007-15.08.2010

Araştırmacı/Uzman

UlusalÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

2008

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

2007

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2007

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

2006

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Akdeniz Üniversitesi

2004

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)

2004

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Citak, S., S. Sonmez, Influence of Organic and Contentional Growing Conditions on the Nutrient Contents of White Head Cabbage (Brassica oleracea var. capitata) during two Successive Seasons. Journal of Agricultural and Food Chemistry 58, 1788-1793 (2010).

Kaplan, M. S. Sönmez, N.K. Sönmez and H. Kaya, Influence of copper and sulphur applications on the growth and nutrient contents of tomato plants. Journal of Food, Agriculture and Environment 3&4, 728-732, (2010).

Okturen Asri, F. And S. Sönmez, Reflection of Different Application of Potassium and Iron Fertilization on Tomato Yield and Fruit Quality In Soilless Medium. Journal of Food, Agriculture and Environment 3&4, 426-429, (2010).

Citak, S., S. Sönmez, Effects of Conventional and Organic Fertilization on Spinach (Spinacea oleracea L.) Growth, Yield, Vitamin C and Nitrate Concentration during Two Successive Seasons. Scientia Horticulturae 126, 415-420 (2010).

Citak, S., S.Sonmez, Mineral Contents of Organically and Conventially Grown Spinach (Spinacea olerace L.) during two Successive Seasons. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57, 7892-7898 (2009).

Sönmez, S., D. Büyüktaş, F. Öktüren ve S. Çıtak, Assessment of Different Soil to Water Ratios (1:1, 1:2.5, 1:5) in Soil Salinity Studies , Geoderma 144, 361-369 (2008).

Sönmez, S., S.Çıtak, İ. Sönmez ve M. Kaplan, The Mineral Contents of Greenhouse Plant Wastes in Antalya Region and Recommendations Corcerning its Evaluation. , Asian Journal of Chemistry 20, 4739-4748 (2008).

Sönmez, N.K., M. Sarı ve S. Sönmez, Relationship between Mineral Contents and Canopy Reflectance in Washington Navel Orange Trees (Citrus Sinensis L. Osbeck). , Asian Journal of Chemistry 20, 4760-4772 (2008).

Kaplan, M., S.Sönmez, E. Polat ve H. Demir, Effects of Organic and Mineral Fertilizers on Yield and Nutritional Status of Lettuce. , Asian Journal of Chemistry, 20, 1915-1926 (2008).

Sönmez, I., M. Kaplan ve S. Sönmez, An Investigation of Seasonal Changes in Nitrate Contents of Soil and Irrigation Waters in Greenhouses Located in Antalya. , Asian Journal of Chemistry, 19, 5639-5646 (2007).

Sönmez, S., M. Kaplan, N.K. Sönmez, H. Kaya ve İ. Uz, Effect of Both Soil Copper Applications and Foliar Copper Application Frequencies on Macronutrient Contents of Tomato Plant , Asian Journal of Chemistry, 19, 5372-5384 (2007).

Sönmez, S., M. Kaplan, N.K. Sönmez, H. Kaya ve İ. Uz, Effect of Both Soil Copper Applications and Foliar Copper Applications Frequencies on Micronutrient Contents of Tomato Plants , Asian Journal of Chemistry, 19, 3929-3940 (2007).

Sönmez, S. Effect of Copper Applications to Soil on Growth and Mineral Contents of Tomato Plants . Asian Journal of Chemistry, 19, 2151-2160 (2007).

Sönmez, S., M. Kaplan, N.K. Sönmez, H. Kaya ve İ. Uz, High Level of Copper Application to Soil and Leaves Reduce the Growth and Yield of Tomato Plants . Scientia Agricola, 63 (3), 213-218 (2006).

Ertekin, C., S. Gözlekçi, Ö. Kabaş ve S. Sönmez ve İ. Akıncı, Some Physical, Pomological and Nutritional Properties of Two Plum Cultivars , Journal of Food Engineering, 75, 508-514 (2006).

Ülger, S., S. Sönmez, M. Karkacıer, N. Ertoy, Ö. Akdeşir ve M. Aksu, Determination of Endogenous Hormones, Sugars, and Mineral Nutrition Levels during the Induction, Initiation and Differentiation Stage and Their effects on Flower Formation in Olive . Plant Growth Regulation, 42, 89- 95 (2004).

Sönmez, S., ve M. Kaplan, Comparison of Various Analysis Methods for Determination of Iron Chlorosis in Apple Trees, Journal of Plant Nutrition, 27 (11), 2007- 2018 (2004).

Kaplan, M., S. Sönmez, İ. Uz ve S. Tokmak, Salinization Problem in Antalya Region Greenhouse Soils and Recommendations , International Symposium on Techniques to Control Salinization for Horticultural Productivity, Antalya, Acta Horticulturae 573, 401-406 (2000).

Kaplan, M., S. Sönmez, G. Çaycı, ve A.Baran, The Evaluation of Saline Soil Reclamation Processes Used in the Greenhouses of the Kumluca - Finike Regions ,. ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates, Antalya, Acta Horticulturae, 491, 283-288 (1997).


Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Öktüren Asri, F., S. Sönmez, Antalya Yöresinde Topraksız Kültür Sistemiyle Yetiştirilen Domates Bitkilerinin Beslenme Durumunun ve Sulama Suyu Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi , Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22 (2), 191-200 (2009).

Kocabaş, I., S. Çıtak, F. Öktüren, S. Sönmez, M. Kaplan, Depolanan ve Depolanmayan Karanfil Çeliklerine Yapraktan Uygulanan Fe- EDTA Gübrelemesinin Karanfil ( Dianthus caryophyllus L.) Bitkisinin Beslenmesi Üzerine Etkisi , OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 23(2), 83-91 (2008).

Sönmez, İ., M. Kaplan ve S. Sönmez, Kimyasal Gübrelerin Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri ve Çözüm Önerileri , Derim 25 (2), 24-34 (2008).

Asri Öktüren F., S. Sönmez ve S. Çıtak, Kadmiyumun Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. , Derim 24 (1), 32-39 (2007).

Çıtak, S., S. Sönmez ve M. Kaplan, Bitki Beslemede Bitki Besin Oranlarının Önemi ve Etkileri , Hasad Bitkisel Üretim Dergisi Sayı: 262, 74-80. (2007).

SÖNMEZ, S., M. KAPLAN, N. K. SÖNMEZ, H. KAYA VE İ. UZ, TOPRAKTAN YAPILAN BAKIR UYGULAMALARININ TOPRAK PH’SI VE BİTKİ BESİN MADDESİ İÇERİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ , AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 19 (1), 151-158 (2006).

Öktüren Asri, F. ve S. Sönmez, Ağır Metal Toksisitesinin Bitki Metabolizması Üzerine Etkileri, Derim 23 (2), 36-45 (2006).

Çıtak, S., S. Sönmez ve F.Öktüren, Bitkisel Kökenli Atıkların Tarımda Kullanılabilme Olanakları , Derim, 23 (1), 40-53 (2006).

Öktüren, F. ve S.Sönmez, Bitki Besin Maddeleri ile Bazı Büyüme Düzenleyicileri (Hormonları) Arasındaki İlişkiler , Derim, 22 (2), 20-32 (2005).

Sönmez, S. ve M.Kaplan, Korkuteli ve Elmalı Yörelerinde Yeşil ve Klorozlu Elma Yapraklarının Bitki Besin Maddesi İçeriklerinin Karşılaştırılması , Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (2), 19-29 (2002).

Sönmez, S., M. Kaplan, Ş. Orman ve İ. Sönmez, Antalya-Kumluca Yöresi Domates Seralarında Hasat Sonrası Bitkisel Atıklarla Kaldırılan Besin Maddeleri Miktarları ve Bu Atıkların Değerlendirilmesi ile İlgili Öneriler , Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1), 19-25 Antalya, (2002).

Sönmez, İ., S. Sönmez, ve M. Kaplan, Çöp Kompostunun Bitki Besin Maddesi İçerikleri ve Bazı Organik Gübrelerle Karşılaştırılması , Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16 (29), 31-38 (2002).

Kaplan, M. ve S. Sönmez, Belek Çevre Koruma Alanı Akarsularının Su Kalitelerinin ve Kirleticilerin Değerlendirilmesi . Ekoloji- Çevre Dergisi, 9 (34), 21-26 (2000).

Sönmez, S. ve M. Kaplan, Korkuteli ve Elmalı Yöreleri Elma Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (2), 159-170 (2000).

Sönmez, S., İ. Uz, M. Kaplan, ve T.Aksoy, Kumluca ve Kale Yörelerindeki Seralarda Yetiştirilen Biberlerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi , Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry 23 (Ek Sayı 2), 365-373 (1999).

Kaplan, M., S.Sönmez ve S. Tokmak, Antalya-Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri , Doğa-Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 309-313 (1999).

Uz, İ., S. Sönmez ve M. Kaplan, Kumluca ve Kale Yörelerinde Serada Yetiştirilen Patlıcan Bitkisinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi , Bahçe 27 (1-2), 63-72 (1997).

Sönmez, S. ve M. Kaplan, Toprak Tuzluluğunun Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri , Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 323-335 (1997).

Akay, S. ve M. Kaplan, Kumluca ve Finike Yöreleri Sera Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi . Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9, 288-303 (1996).


Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Çıtak, S., S. Sönmez, F. Koçak, S. Yaşin, Farklı Dozlarda Ahır Gübresi ve Vermikompost Uygulamalarının Ispanak (Spinacea oleracea var L.) Bitkisi Vitamin C ve Nitrat İçeriği Üzerine Etkileri , 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, (Baskıda), 2010.

Üras, D.S. ve S. Sönmez, Tarım Alanlarında Tuzluluk Oluşumu ve Bitkiler ile Çevre Üzerine Etkileri , 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, (Baskıda), 2010.

Öktüren Asri, F. ve S. Sönmez, Farklı Düzeylerdeki Potasyum ve demir Uygulamalarının Perlit Ortamında Yetiştirilen Domates Bitkisinin Demir ve Klorofil İçeriği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, (Baskıda), 2010.

Üras, D.S. ve S. Sönmez, Farklı Toprak Tekstürlerinde Yetiştirilen Biber Bitkisinin (Capsicum Annuum L.) Vitamin C, Toplam Klorofil İçerikleri ve K/Na Oranı Üzerine Sulama Suyu Tuzluluk Düzeylerindeki Değişimin Etkileri , 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, İzmir, (Baskıda), 2010.

Orman, S., S. Sonmez, I. Sonmez, S. Citak, and M. Kaplan, Monitoring of nitrate content of well waters in Kumluca district of Antalya in Turkey , International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun-Turkey, 1118-1123, 2010.

Sonmez, S., M. Kaplan, N.K. Sonmez, and H. Kaya, Effects of increasing level of copper and sulphur applications on soil pH and nutrient contents of soil , International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun-Turkey, 1104-1110, 2010.

Citak, S and S. Sonmez, Effects of chemical fertilizer and different organic manures applications on soil pH, EC and soil organic matter content , International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality, Samsun-Turkey (in press), 2010.

Citak, S and S. Sonmez, The Effects of Different Organic Manure Applications on the Nutrient Contents of Soil at the Different Growing Seasons: II. Micro nutrients , International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Cyprus, 233-238, 2010.

Citak, S and S. Sonmez, The Effects of Different Organic Manure Applications on the Nutrient Contents of Soil at the Different Growing Seasons: I. Macro nutrients , International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems, Cyprus, 229-233, 2010.

Gozlekci, S, S. Sonmez and F. Okturen, Determination of macro and micro nutrient contents of pomegranate (Punica granatum L. Cv. Hicaznar) fruits grown in the west Mediterranean Region of Turkey . 2nd International Symposium on Pomegranate and Minor including Mediterranean Fruits, Dharwad, India, (abstract), 2009.

Citak, S, I, Kocabas, S. Sonmez ve M. Kaplan, The Effects of Fe-EDTA Application on the Fresh and dry Weight of Stem and Flowers and The Rate of Flowering of Carnation (Dianthus caryophyllus L.), 10th International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, (in press), 2009.

Kocabas, I., S, Citak, S. Sonmez ve M. Kaplan, The Effects of Foliar with Fe-EDTA on Stem Diameter, Fresh and Dry Weight of carnations (Dianthus caryophyllus L.) Grown from Stored and Un-stored Cuttings, 10th International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, Antalya, (in press), 2009.

Orman, Ş, S. Sönmez, İ. Sönmez, S. Çıtak, M. Kaplan ve Y. Yazar, Antalya-Kumluca İlçesinde Domates Yetiştirilen Sera Topraklarının Yıllara Bağlı Olarak Tuz İçeriklerinin İncelenmesi . 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, Cilt:1, 650-656, 2008.

Kaplan, M, İ. Sönmez, S. Sönmez ve D.S. Üras, Batı Akdeniz Seracılığı İçin Organik Atıklar ve Kompost: GATAB Örneği , 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Konya, Cilt : 1, 940-949. 2008.

SÖNMEZ, S., M. KAPLAN, N.K. SÖNMEZ VE H. KAYA, FARKLI MİKTARLARDA UYGULANAN BAKIRSÜLFAT VE KÜKÜRT UYGULAMALARININ TOPRAK PHSI ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ , 4.ULUSAL BİTKİ BESLEME VE GÜBRE KONGRESİ, KONYA, CİLT : 1, 827-833, 2008.

Çıtak, S. ve S. Sönmez, Organik ve Konvansiyonel Olarak Yetiştirilen Ürünlerin Besin İçerikleri ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 750-759, Yalova, 2006.

Kaplan, M., S. Sönmez., E. Polat, H. Demir ve İ. Sönmez, Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri , Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 533-541, Yalova, 2006.

Sönmez, S., M. Kaplan, E. Polat, H. Demir ve F. Öktüren, Effects of Different Organic Fertilizer Applications and Mineral Fertilization on nitrate Content of Lettuce . International. Soil Meeting (ISM) on Soil Sustaining Life on Earth Managing Soil and Technology, ŞanlıUrfa, 928-931, 2006.

Öktüren, F., S. Sönmez, ve I. Kocabaş, Potasyumun Bitki Sağlığı Üzerine Etkileri . Tarımda Potasyumun Yeri ve Önemi Çalıştayı, 94-100, Eskişehir, 2005.

Orman, Ş., M. Kaplan, S. Sönmez ve H.A. Bozkurt, Effect of Elemental Sulphur on Microelement Nutrition of Cucumber Grown in a Calcareous Soil , International Soil Congress (ISC) on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum, M7: 42- 48, 2004.

Sönmez, İ., S. Sönmez, ve M. Kaplan, Antalya Yöresi Kuyu Sularının Tuzluluk Durumunun Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri . I. Yer altı Suları Ulusal Sempozyumu, 245-252, Konya, 2004.

Sönmez, S. ve M. Kaplan, Korkuteli ve Elmalı Yörelerindeki Elma Ağaçlarında Görülen Demir Klorozu ile İlişkili Olan Toprak Özelliklerinin Araştırılması . III. Ulusal Gübre Kongresi, 1099- 1106, Tokat, 2004.

Kaplan, M., S. Sönmez, Ş. Orman ve İ. Sönmez, Sürdürülebilir Tarım Yaklaşımıyla Kumluca- Antalya Seracılığının Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri . Sürdürülebilir Tarım ve Organik Ürün Sempozyumu, Ankara, 2002, (Baskıda).

Kaplan, M., S. Sönmez, ve Z. Alagöz, Agricultural Activity Induced Enviromental Pollution in the Antalya Region and Solutions , International Arıtım 2000 Sempozyum ve Sergisi, İstanbul, 370-375, 2001.

Polat, E., S. Sönmez, H. Demir ve M. Kaplan, Farklı Organik Gübre Uygulamalarının Marulda Verim, Kalite ve Bitki Besin Maddeleri Alımına Etkileri , Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 69-77, Antalya, 2001.

Kaplan, M., M. Aktaş, A. Güneş, M. Alpaslan ve S. Sönmez, Türkiye Gübre Üretim ve Tüketiminin Değerlendirilmesi ,.V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 881-900, Ankara, 2000.

KAPLAN, M., T. AKSOY, S. TOKMAK, S. SÖNMEZ VE Ş. ORMAN, BATI AKDENİZ BÖLGESİ SERA DOMATES VE HIYAR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇİNKO BESLENME DURUMUNUN İNCELENMESİ , I. ULUSAL ÇİNKO KONGRESİ, 167 – 174, ESKİŞEHİR, 1997.

Akay, S. ve M. Kaplan, Kumluca ve Finike Yörelerindeki Seraların Toprak Tuzluluğu ve Mevsimsel Değişimi , İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, A-289-298, Ankara, 1995.

Kaplan, M. ve S. Akay, Salinity of Irrigation Water of Greenhouses and Its Effects on the Soil Salinity in Kumluca and Finike Regions , IXth International Symposium of Scientific Centre of Fertilizers, Kuşadası,379-384, 1995.


Diğer yayınlar

Sönmez, İ., S. Sönmez. 2007. Tuzluluk ve Gübreleme Arasındaki İlişkiler. Tarımın Sesi, sayı: 16, 13-16.

Sönmez, S., Çıtak, S., Sönmez, İ. 2006. Fertigasyon. Tarımın Sesi, sayı: 12, Aralık 2006: 6-9, Antalya.

Sönmez, S., Orman, Ş. 2005. Akreditasyon ve laboratuar akreditasyonu. Tarımın sesi, Sayı: 7, Eylül 2005: 7-10, Antalya.

Kaplan, M., Sönmez, S. 2001. Bir yanılgıya (istismara) dikkat: seralarda toprak tuzluluğu ve çözümündeki yanlış. Antalya'da tarım, sayı: 15-16. Nisan- Eylül 2001: 17-19, Antalya.

Sayfa Özeti: Prof.Dr. Sahriye SÖNMEZ

Sayfa Açıklaması: Prof. Dr. Sahriye Sönmez özgeçmiş

Anahtar Kelimeler: